Dalat at 1200 Golf Club

"Dalat at 1200 Golf Club"是越南一个新的高尔夫球场, 携带大叻的自然之美. Dalat at 1200 Golf Club有望成为国内外游客的吸引力的目的地。

坐落在1200米的海拔,在大叻的高山市,我们的俱乐部有从温带显着效益; 干“highland climate”, 这样我们的会员可以全年打高尔夫球. 

只有从胡志明40分钟飞行, 来自亚洲主要城市的几个小时空运. Dalat at 1200 Golf Club是不同于其他任何亚洲。

Read more...

"Dalat at 1200 Golf Club"是越南一个新的高尔夫球场, 携带大叻的自然之美. Dalat at 1200 Golf Club有望成为国内外游客的吸引力的目的地。

坐落在1200米的海拔,在大叻的高山市,我们的俱乐部有从温带显着效益; 干“highland climate”, 这样我们的会员可以全年打高尔夫球. 

只有从胡志明40分钟飞行, 来自亚洲主要城市的几个小时空运. Dalat at 1200 Golf Club是不同于其他任何亚洲。

Hide...
Wed
高温:25℃
低温:13℃
Thu
高温:24℃
低温:13℃
Fri
高温:25℃
低温:13℃
Sat
高温:26℃
低温:13℃
Sun
高温:27℃
低温:13℃
Mon
高温:26℃
低温:13℃
Tue
高温:26℃
低温:14℃

The Dàlat at 1200

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8408600204469437412567186568385145439456819842737019061243936527503
 Blue13572.7356533175395370363486155515334840535950715538734614555537532346582
 Red12871.6282441120293310321445103415273033733048313337128712749430228645594
 Yellow13572.7384581188432405390519164530359343236653318440537016759641734707063
 Par  453444535374453443543673

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Wed
高温:25℃
低温:13℃
Thu
高温:24℃
低温:13℃
Fri
高温:25℃
低温:13℃
Sat
高温:26℃
低温:13℃
Sun
高温:27℃
低温:13℃
Mon
高温:26℃
低温:13℃
Tue
高温:26℃
低温:14℃

The Dàlat at 1200

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8408600204469437412567186568385145439456819842737019061243936527503
 Blue13572.7356533175395370363486155515334840535950715538734614555537532346582
 Red12871.6282441120293310321445103415273033733048313337128712749430228645594
 Yellow13572.7384581188432405390519164530359343236653318440537016759641734707063
 Par  453444535374453443543673

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场