CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

Sau khi đặt sân, Alegolf.com sẽ gửi thông tin đơn hàng về email cho khách hàng với đầy đủ các nội dung đặt hàng bao gồm:

Họ và tên người đặt chính

Tên người chơi cùng

Tên sân golf

Ngày và giờ chơi

Chi tiết giá

Thông tin thanh toán

Khách hàng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán. Sau khi thanh toán xong Alegolf.com sẽ gửi email xác nhận thanh toán cho khách hàng. Đến ngày chơi khách hàng lên sân golf check in và đọc đúng tên đã đăng ký với Alegolf.com.

Mọi thông tin đặt sân vui lòng thông báo trước 24h khi lên sân.

Loại hàng hóa Alegolf.com cung cấp là giờ chơi golf, không sử dụng hình thức vận chuyển. Nên khách hàng chỉ cần kiểm tra lại thông tin đặt hàng giờ chơi thông qua email xác nhận.

Print Friendly, PDF & Email