CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Đối với dịch vụ đặt giờ chơi golf, Alegolf.com không cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận do loại hình hàng hóa là phi vật chất. Alegolf chỉ đóng vai trò trung gian giữa khách và sân golf. Đối với dịch vụ mã giảm giá, do tính chất hàng hóa là phi vật chất nên Alegolf không có chính sách vận chuyển, giao nhận.

Print Friendly, PDF & Email