BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM THÁNG 4/2024

Alegolf trân trọng gửi đến Quý khách bảng giá Sân golf Việt Nam. Giá áp dụng 18 hố/khách bao gồm phí: green, caddie và xe điện đi chung.

( Hội viên Alegolf giảm thêm từ 50.000đ đến 100.000đ/khách trên giá Alegolf ). Liên hệ trợ lý hỗ trợ 19002093 đơn vị: VND

Tham gia chương trình hoàn tiền ngay tại đây


Print Friendly, PDF & Email
STT SÂN GOLF Teetimes Ngày thường Cuối tuần Xe điện / pax
Alegolf Giá sân Alegolf Giá sân
Hotdeal tháng 4
1 Sono Belle Hải Phòng Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.100.000 2.650.000 3.350.000 Đặt ngay
Khách Inbound 2.280.000 2.700.000 2.850.000 3.500.000 Đặt ngay
2 Tuần Châu Golf Resort Khách VN + có thẻ cư trú 1.700.000 2.400.000 2.700.000 3.400.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.000.000 2.700.000 3.050.000 3.700.000 Đặt ngay
3 Tràng An Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 1.750.000 2.300.000 2.450.000 Đèn đêm, resort,.. Đặt ngay
4 Mường Thanh Diễn Lâm Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000 Đặt ngay
5 Anara Bình Tiên Golf Thứ 2 đến thứ 6 1.850.000 2.500.000 2.350.000 3.000.000 Đèn đêm Đặt ngay
6 The Dalat at 1200 Thứ 2 - Thứ 5 1.800.000 3.200.000 2.100.000 3.500.000 Đặt ngay
7 KN Cam Ranh Thứ 2 - Thứ 6 2.250.000 2.800.000 2.650.000 3.430.000 Đặt ngay
Sau 14h00 chơi ko giới hạn 1.906.000 2.414.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Thứ 2 - Thứ 6 1.850.000 2.900.000 3.050.000 3.660.000 Đèn đêm, resort,.. Đặt ngay
Inbound Hàn 2.050.000 2.900.000 2.650.000 3.660.000 Đặt ngay
2 FLC Sầm Sơn Thứ 2 - Thứ 6 1.750.000 2.600.000 2.500.000 3.500.000 Đèn đêm, resort,.. Đặt ngay
Inbound Hàn 1.700.000 2.600.000 2.000.000 3.500.000 Đặt ngay
3 FLC Quảng Bình Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000 Đặt ngay
4 FLC Quy Nhơn Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000 Đặt ngay
Inbound 1.800.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Hải Phòng Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.600.000 2.350.000 4.300.000 Đặt ngay
2 Vinpearl Nha Trang Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000 Đặt ngay
3 Vinpearl Nam Hội An Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000 Đặt ngay
4 Vinpearl Phú Quốc Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1 Legend Hill - Sóc Sơn 3.150.000 3.690.000 4.500.000 5.290.000 Đèn đêm Đặt ngay
2 Legend Valley - Hà Nam 2.400.000 2.800.000 3.050.000 3.600.000 Đặt ngay
3 King's Island - Lakeside Thứ 2 - Thứ 6 2.800.000 3.500.000 3.600.000 4.600.000 Đặt ngay
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000 Đặt ngay
4 King's Island - Mountain View Thứ 2 - Thứ 6 2.900.000 3.600.000 3.700.000 4.700.000 Đặt ngay
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000 Đặt ngay
5 King's Island - King Thứ 2 - Thứ 6 3.000.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000 Đặt ngay
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000 Đặt ngay
6 Ruby Tree Golf - Đồ Sơn Thứ 2 - Thứ 6 2.350.000 2.700.000 3.250.000 3.800.000 Đèn đêm Đặt ngay
Giờ đèn sau 17h45 3.465.000 4.050.000 4.825.000 5.700.000 Đặt ngay
7 Da Nang Golf Club Khách VN+ Thẻ cư trú 2.550.000 3.750.000 3.050.000 5.050.000 Đặt ngay
Khách inbound 3.030.000 4.250.000 3.630.000 5.650.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Sapa Grand - Lào Cai Thứ 2 - thứ 6 1.700.000 1.820.000 2.350.000 2.520.000 Đặt ngay
2 Tam Đảo Golf Resort Thứ 2 1.650.000 1.850.000 Đặt ngay
Trước 9:00 1.650.000 1.850.000 3.200.000 3.300.000 Đặt ngay
Từ 9:00 - 14:59 1.850.000 2.150.000 3.200.000 3.300.000 Đặt ngay
Sau 15:00 1.650.000 1.850.000 2.250.000 2.300.000 Đặt ngay
3 Thanh Lanh Golf Valley Thứ 2 từ 10h 2.100.000 Đèn đêm Đặt ngay
Sáng 6:22 - 8:22 2.250.000 2.550.000 3.850.000 3.950.000 Đặt ngay
Trưa 11:06- 13:06 2.250.000 2.550.000 3.850.000 3.950.000 Đặt ngay
Giờ đèn sau 15h00 2.075.000 2.250.000 2.975.000 3.250.000 Đặt ngay
4 Heron Lake Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.450.000 3.000.000 3.350.000 Tặng 1 suất ăn Đặt ngay
5 Dragon Golf Links - Đồi Rồng Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.500.000 2.800.000 3.200.000 Tặng ăn trưa, Đèn đêm Đặt ngay
6 Đai Lai Golf Club Thứ 2 1.700.000 Đặt ngay
Trước 8:00 1.750.000 1.800.000 2.900.000 2.950.000 Tặng vocher ăn + nước + cafe Đặt ngay
Từ 8:00 - 15:00 1.950.000 2.000.000 2.900.000 2.950.000 Đặt ngay
Sau 15:00 1.650.000 1.700.000 1.900.000 1.950.000 Đặt ngay
7 Hilltop Valley Golf Club Thứ 2 và Cuối tuần trước 08:00 1.800.000 3.150.000 3.200.000 Đèn đêm Đặt ngay
Trước 09:00 1.850.000 2.000.000 3.150.000 3.200.000 Đặt ngay
Sau 09:00 - CT từ 10h30 2.020.000 2.200.000 2.900.000 Đặt ngay
Sau 15:00 1.750.000 1.800.000 2.200.000 Đặt ngay
8 Phoenix Golf Resort Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Dragon, Phoenix 1.998.000 3.173.000 Đặt ngay
Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Champion 2.115.000 3.290.000 Đặt ngay
Khách inbound : Dragon, Phoenix 3.000.000 3.173.000 3.500.000 3.760.000 Đặt ngay
Khách inbound Champion 3.150.000 3.290.000 3.600.000 3.878.000 Đặt ngay
9 Chí Linh Golf Club Trước 12 tiếng 1.850.000 2.500.000 3.100.000 3.600.000 Đặt ngay
Sau 12 tiếng 1.950.000 2.500.000 3.200.000 3.600.000 Đặt ngay
10 Móng Cái Golf Resort 1 khách 1.700.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 Đặt ngay
2 khách trở lên 1.550.000 1.800.000 1.750.000 2.000.000 Đặt ngay
11 Tràng An Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 1.750.000 2.300.000 2.450.000 Đèn đêm, Resort,... Đặt ngay
12 Amber Hills Golf - Yên Dũng Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 1.900.000 2.670.000 3.000.000 Đặt ngay
13 Royal Golf Course Thứ 2 - thứ 6 1.650.000 2.100.000 2.700.000 3.400.000 Đèn đêm, resort,.. Đặt ngay
14 Sky Lake Golf (Sân Sky) Thứ 2 khách Việt + CT giờ sáng 2.450.000 2.700.000 3.850.000 4.000.000 Đặt ngay
Thứ 3 - T6 khách Việt + CT sau 11h trưa 2.450.000 2.700.000 3.550.000 3.700.000 Đặt ngay
Thứ 2 - T6 inbound + CT Giờ trưa 2.800.000 3.590.000 4.100.000 4.500.000 Đặt ngay
15 Stone Valley - Kim Bảng Trước 12h30 1.700.000 1.900.000 2.800.000 3.000.000 Đặt ngay
Sau 12h30 1.700.000 1.800.000 2.750.000 2.800.000 Đặt ngay
16 Long Biên Golf Course Trước 8:10 3.200.000 4.050.000 Đèn đêm Đặt ngay
10:30 - 15:30 2.800.000 3.800.000 Đặt ngay
Sau 15:31 3.200.000 3.200.000 Đặt ngay
17 Hanoi Golf Club Trước 15:00 2.500.000 3.500.000 Đặt ngay
Sau 15:00 2.500.000 2.500.000 Đặt ngay
18 Yên Bái Star Golf Trước 12h00 1.300.000 2.000.000 Tặng coupon ăn sáng hoặc trưa Đặt ngay
19 Sân golf Việt Yên Thư 2 - Thứ 6 2.300.000 3.300.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1 Cửa Lò Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 1.655.000 1.750.000 2.573.000 2.770.000 Đặt ngay
Thứ 4 1.370.000 Đặt ngay
2 Mường Thanh Xuân Thành Thứ 2 - Thứ 6 1.550.000 1.700.000 2.350.000 2.650.000 Đặt ngay
3 Mường Thanh Diễn Lâm Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000 Đặt ngay
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.250.000 2.800.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
5 Ba Na Hills Golf Club Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.000.000 2.100.000 2.500.000 2.700.000 Đèn đêm Đặt ngay
Khách inbound 2.650.000 3.300.000 3.400.000 4.250.000 Đặt ngay
Khách inbound Hàn 2.550.000 3.300.000 2.750.000 4.250.000 Đặt ngay
6 Montgomerie Links Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.400.000 3.500.000 2.700.000 3.500.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.600.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 Đặt ngay
7 Da Lat Palace Golf Club Thứ 2 - Thứ 5 1.850.000 2.000.000 2.150.000 2.300.000 Đặt ngay
8 Dalat at 1200 ( Đạ Ròn) Thứ 2 - thứ 5 1.800.000 3.200.000 2.100.000 3.500.000 Đặt ngay
9 SAM Tuyền Lâm Golf Thứ 2 - Thứ 5 2.050.000 2.850.000 2.450.000 3.350.000 Đặt ngay
10 Diamond Bay Golf Thứ 2 - Thứ 6 2.300.000 3.900.000 2.700.000 4.600.000 Đặt ngay
11 Sea Links Golf Club Thứ 2 - Thứ 6 1.850.000 1.900.000 2.750.000 2.800.000 Đặt ngay
12 Hoiana Shores Golf Club Khách VN 2.600.0000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.900.000 4.000.000 3.450.000 5.000.000 Đặt ngay
13 KN Cam Ranh Thứ 2 - Thứ 6 2.250.000 2.800.000 2.650.000 3.430.000 Đặt ngay
Sau 14:00 1.906.000 2.414.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN NAM
1 PGA Ocean Golf Course Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.100.000 2.700.000 2.900.000 Đặt ngay
2 The Bluffs Ho Tram 3.200.000 5.445.000 4.300.000 6.050.000 Đặt ngay
3 Long Thành Golf Resort Sau 12h31 2.100.000 2.300.000 3.100.000 3.330.000 Đặt ngay
4 Dong Nai Golf Resort 1.780.000 2.300.000 2.750.000 3.260.000 Đặt ngay
5 Taekwang Jeongsan Thứ 2 1.800.000 Tặng bữa ăn Đặt ngay
Thứ 3 - thứ 6 2.150.000 2.200.000 2.950.000 3.000.000 Tặng bữa ăn Đặt ngay
sau 11h00 2.750.000 2.800.000 Đặt ngay
6 Song Be Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 ( teetime chiều) 2.310.000 2.350.000 3.100.000 3.250.000 Đặt ngay
7 Vung Tau Paradise Thứ 2,3,5,6 2.200.000 2.300.000 2.800.000 2.900.000 Đặt ngay
Thứ 4 2.100.000 Đặt ngay
8 Sonadezi Châu Đức Thứ 2 - Thứ 6 1.740.000 2.670.000 Đặt ngay
9 Vietnam Golf (Thủ Đức) Thứ 2 2.240.000 2.300.000 3.500.000 3.600.000 Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 13:00 2.400.000 2.500.000 3.300.000 3.400.000 Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6 : Từ 15:30 2.250.000 2.300.000 2.500.000 2.600.000 Đặt ngay
10 Eschuri Vũng Bầu Phú Quốc khách ở các resort khách sạn của Sun Group 3.000.000 3.000.000 Đặt ngay
khách ở resort, khách sạn bên ngoài 4.100.000 5.000.000 4.100.000 Đặt ngay
STT SÂN GOLF Ngày thường Cuối tuần
Alegolf Giá sân Alegolf Giá sân
Hotdeal tháng 4
1 Sono Belle Hải Phòng Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.100.000 2.650.000 3.350.000
Khách Inbound 2.280.000 2.700.000 2.850.000 3.500.000
2 Tuần Châu Golf Resort Đặt ngay
Khách VN + có thẻ cư trú 1.700.000 2.400.000 2.700.000 3.400.000
Khách inbound 2.000.000 2.700.000 3.050.000 3.700.000
3 Tràng An Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 1.750.000 2.300.000 2.450.000
4 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000
5 Anara Bình Tiên Golf Đặt ngay
Thứ 2đến thứ 6 1.850.000 2.500.000 2.350.000 3.000.000
6 The Dalat at 1200 Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 5 1.800.000 3.200.000 2.100.000 3.500.000
7 KN Cam Ranh Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.250.000 2.800.000 2.650.000 3.430.000
Sau 14h00 chơi ko giới hạn 1.906.000 2.414.000
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC
1 FLC Hạ Long Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.850.000 2.900.000 3.050.000 3.660.000
Inbound Hàn 2.050.000 2.900.000 2.650.000 3.660.000
2 FLC Sầm Sơn Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.750.000 2.600.000 2.500.000 3.500.000
Inbound Hàn 1.700.000 2.600.000 2.000.000 3.500.000
3 FLC Quảng Bình Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000
4 FLC Quy Nhơn Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000
Inbound 1.800.000 2.600.000 2.050.000 3.500.000
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL
1 Vinpearl Hải Phòng Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.600.000 2.350.000 4.300.000
2 Vinpearl Nha Trang Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000
3 Vinpearl Nam Hội An Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000
4 Vinpearl Phú Quốc Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.950.000 3.900.000 2.350.000 4.600.000
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1 Legend Hill - Sóc Sơn Đặt ngay
3.150.000 3.690.000 4.500.000 5.290.000
2 Legend Valley - Hà Nam Đặt ngay
2.400.000 2.800.000 3.050.000 3.600.000
3 King's Island - Lakeside Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.800.000 3.500.000 3.600.000 4.600.000
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000
4 King's Island - Mountain View Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.900.000 3.600.000 3.700.000 4.700.000
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000
5 King's Island - King Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 3.000.000 3.700.000 3.800.000 4.800.000
Inbound 3.400.000 4.100.000 4.200.000 5.200.000
6 Ruby Tree Golf - Đồ Sơn Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.350.000 2.700.000 3.250.000 3.800.000
Giờđèn sau 17h45 3.465.000 4.050.000 4.825.000 5.700.000
7 Da Nang Golf Club Đặt ngay
Khách VN+ Thẻ cư trú 2.550.000 3.750.000 3.050.000 5.050.000
Khách inbound 3.030.000 4.250.000 3.630.000 5.650.000
SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Sapa Grand - Lào Cai Đặt ngay
Thứ 2 - thứ 6 1.700.000 1.820.000 2.350.000 2.520.000
2 Tam Đảo Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 1.650.000 1.850.000
Trước 9:00 1.650.000 1.850.000 3.200.000 3.300.000
9:00 - 14:59 1.850.000 2.150.000 3.200.000 3.300.000
Sau 15:00 1.650.000 1.850.000 2.250.000 2.300.000
3 Thanh Lanh Golf Valley Đặt ngay
Thứ 2 từ 10h 2.100.000
Sáng 6:22 - 8:22 2.250.000 2.550.000 3.850.000 3.950.000
Trưa 11:06- 13:06 2.250.000 2.550.000 3.850.000 3.950.000
Giờđèn sau 15h00 2.075.000 2.250.000 2.975.000 3.250.000
4 Heron Lake Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.450.000 3.000.000 3.350.000
5 Dragon Golf Links - Đồi Rồng Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.500.000 2.800.000 3.200.000
6 Đai Lai Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 1.700.000
Trước 8:00 1.750.000 1.800.000 2.900.000 2.950.000
8:00 - 15:00 1.950.000 2.000.000 2.900.000 2.950.000
Sau 15:00 1.650.000 1.700.000 1.900.000 1.950.000
7 Hilltop Valley Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 và Cuối tuần trước 08:00 1.800.000 3.150.000 3.200.000
Trước 09:00 1.850.000 2.000.000 3.150.000 3.200.000
Sau 09:00 - CT từ 10h30 2.020.000 2.200.000 2.900.000
Sau 15:00 1.750.000 1.800.000 2.200.000
8 Phoenix Golf Resort Đặt ngay
Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Dragon, Phoenix 1.998.000 3.173.000
Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Champion 2.115.000 3.290.000
Khách inbound : Dragon, Phoenix 3.000.000 3.173.000 3.500.000 3.760.000
Khách inbound Champion 3.150.000 3.290.000 3.600.000 3.878.000
9 Chí Linh Golf Club Đặt ngay
Trước 12 tiếng 1.850.000 2.500.000 3.100.000 3.600.000
Sau 12 tiếng 1.950.000 2.500.000 3.200.000 3.600.000
10 Móng Cái Golf Resort Đặt ngay
1 khách 1.700.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000
2 khách trở lên 1.550.000 1.800.000 1.750.000 2.000.000
11 Tràng An Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 1.750.000 2.300.000 2.450.000
12 Amber Hills Golf - Yên Dũng Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 1.900.000 2.670.000 3.000.000
13 Royal Golf Course Đặt ngay
Thứ 2 - thứ 6 1.650.000 2.100.000 2.700.000 3.400.000
14 Sky Lake Golf (Sân Sky) Đặt ngay
Thứ 2 khách Việt + CT giờ sáng 2.450.000 2.700.000 3.850.000 4.000.000
Thứ 3 - T6 khách Việt + CT sau 11h trưa 2.450.000 2.700.000 3.550.000 3.700.000
Thứ 2 - T6 inbound + CT Giờ trưa 2.800.000 3.590.000 4.100.000 4.500.000
15 Stone Valley - Kim Bảng Đặt ngay
Trước 12h30 1.700.000 1.900.000 2.800.000 3.000.000
Sau 12h30 1.700.000 1.800.000 2.750.000 2.800.000
16 Long Biên Golf Course Đặt ngay
Trước 8:10 3.200.000 4.050.000
10:30 - 15:30 2.800.000 3.800.000
Sau 15:31 3.200.000 3.200.000
17 Hanoi Golf Club Đặt ngay
Trước 15:00 2.500.000 3.500.000
Sau 15:00 2.500.000 2.500.000
18 Yên Bái Star Golf Đặt ngay
Trước 12h00 1.300.000 2.000.000
19 Sân golf Việt Yên Đặt ngay
Thư 2 - Thứ 6 2.300.000 3.300.000
SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1 Cửa Lò Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.655.000 1.750.000 2.573.000 2.770.000
Thứ 4 1.370.000
2 Mường Thanh Xuân Thành Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.550.000 1.700.000 2.350.000 2.650.000
3 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 1.600.000 2.200.000 2.500.000
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.700.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000
Khách inbound 2.250.000 2.800.000 2.950.000 3.300.000
5 Ba Na Hills Golf Club Đặt ngay
Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.000.000 2.100.000 2.500.000 2.700.000
Khách inbound 2.650.000 3.300.000 3.400.000 4.250.000
Khách inbound Hàn 2.550.000 3.300.000 2.750.000 4.250.000
6 Montgomerie Links Đặt ngay
Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.400.000 3.500.000 2.700.000 3.500.000
Khách inbound 2.600.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000
7 Da Lat Palace Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 5 1.850.000 2.000.000 2.150.000 2.300.000
8 Dalat at 1200 ( Đạ Ròn) Đặt ngay
Thứ 2 - thứ 5 1.800.000 3.200.000 2.100.000 3.500.000
9 SAM Tuyền Lâm Golf Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 5 2.050.000 2.850.000 2.450.000 3.350.000
10 Diamond Bay Golf Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.300.000 3.900.000 2.700.000 4.600.000
11 Sea Links Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.850.000 1.900.000 2.750.000 2.800.000
12 Hoiana Shores Golf Club Đặt ngay
Khách VN 2.600.0000 3.000.000 3.000.000 3.500.000
Khách inbound 2.900.000 4.000.000 3.450.000 5.000.000
13 KN Cam Ranh Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.250.000 2.800.000 2.650.000 3.430.000
Sau 14:00 1.906.000 2.414.000
SÂN GOLF MIỀN NAM
1 PGA Ocean Golf Course Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.100.000 2.700.000 2.900.000
2 The Bluffs Ho Tram Đặt ngay
3.200.000 5.445.000 4.300.000 6.050.000
3 Long Thành Golf Resort Đặt ngay
Sau 12h31 2.100.000 2.300.000 3.100.000 3.330.000
4 Dong Nai Golf Resort Đặt ngay
1.780.000 2.300.000 2.750.000 3.260.000
5 Taekwang Jeongsan Đặt ngay
Thứ 2 1.800.000
Thứ 3 - thứ 6 2.150.000 2.200.000 2.950.000 3.000.000
sau 11h00 2.750.000 2.800.000
6 Song Be Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 ( teetime chiều) 2.310.000 2.350.000 3.100.000 3.250.000
7 Vung Tau Paradise Đặt ngay
Thứ 2,3,5,6 2.200.000 2.300.000 2.800.000 2.900.000
Thứ 4 2.100.000
8 Sonadezi Châu Đức Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.740.000 2.670.000
9 Vietnam Golf (Thủ Đức) Đặt ngay
Thứ 2 2.240.000 2.300.000 3.500.000 3.600.000
Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 13:00 2.400.000 2.500.000 3.300.000 3.400.000
Thứ 3 - Thứ 6 : 15:30 2.250.000 2.300.000 2.500.000 2.600.000
10 Eschuri Vũng Bầu Phú Quốc Đặt ngay
khách ở các resort khách sạn của Sun Group 3.000.000 3.000.000
khách ở resort, khách sạn bên ngoài 4.100.000 5.000.000 4.100.000

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công