BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI THÁNG 2

Kính gửi Quý Hội viên và Quý Golfer,  Alegolf trân trọng gửi đến Quý Hội viên Alegolf bảng giá tổng hợp các sân golf Việt Nam. Đơn vị: VND

STT SÂN GOLF Teetimes Ngày thường Cuối tuần Xe điện / pax
Hội viên Giá sân Hội viên Giá sân
Hotdeal tháng 2
1 Sono Belle Hải Phòng Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.100.000 2.850.000 3.350.000 Đặt ngay
2 Tràng An Golf 1.450.000 1.750.000 2.100.000 2.600.000 Đặt ngay
3 Chí Linh Golf Club Đặt trước 12 tiếng 1.800.000 2.500.000 2.850.000 3.600.000 Đặt ngay
Đặt sau 12 tiếng 1.900.000 2.500.000 2.950.000 3.600.000 Đặt ngay
4 Nara Bình Tiên Thứ 2 - Thứ 6 1.600.000 2.200.000 2.000.000 2.600.000 Tặng meal Đặt ngay
5 KN Golf Links Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.160.000 2.250.000 2.650.000 Đặt ngay
Sau 14:00 1.650.000 1.650.000 2.090.000 2.090.000 Đặt ngay
FLC GOLF COURSES
1 FLC Hạ Long Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.900.000 3.100.000 4.300.000 Tặng set ăn Đặt ngay
2 FLC Sầm Sơn Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 2.200.000 1.850.000 3.000.000 Đặt ngay
3 FLC Quảng Bình Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 2.200.000 1.750.000 2.800.000 Đặt ngay
4 FLC Quy Nhơn Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 2.200.000 1.750.000 2.800.000 Đặt ngay
VINPEARL GOLF COURSE
1 Vinpearl Golf Hải Phòng Trước 9h:00 2.000.000 2.000.000 2.650.000 4.300.000 Đặt ngay
Khách Việt 2.200.000 3.900.000 2.650.000 4.300.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.350.000 3.900.000 2.800.000 4.300.000 Đặt ngay
2 Vinpearl Golf Nha Trang Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.300.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000 Đặt ngay
3 Vinpearl Golf Nam Hội An Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.300.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000 Đặt ngay
4 Vinpearl Golf Phú Quốc Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.500.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000 Đặt ngay
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1 BRG King's Island - Lakeside 2.500.000 3.250.000 3.250.000 4.050.000 Đặt ngay
2 BRG King's Island - Mountain View 2.600.000 3.350.000 3.350.000 4.350.000 Đặt ngay
3 BRG King's Island - King 2.700.000 3.450.000 3.450.000 4.450.000 Đặt ngay
4 BRG Ruby Tree Golf Resort 2.280.000 2.690.000 3.200.000 3.750.000 Đặt ngay
5 BRG Legend Hill Golf Resort 2.900.000 3.450.000 4.150.000 4.990.000 Đặt ngay
6 BRG Da Nang Golf Club Khách VN+ Thẻ cư trú 2.350.000 2.580.000 2.850.000 3.080.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.900.000 2.980.000 3.500.000 3.580.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Đai Lai Golf Trước 8:00 1.550.000 1.650.000 2.850.000 2.950.000 Tặng nước + Cà phê + VC ăn Đặt ngay
Từ 8:00 - 15:00 1.850.000 1.950.000 2.850.000 2.950.000 Tặng nước + Cà phê + VC ăn Đặt ngay
Từ 15:00 1.450.000 1.550.000 1.850.000 1.950.000 Tặng nước + Cà phê + VC ăn Đặt ngay
2 Heron Lake Golf Thứ 2 - Thứ 6 2.050.000 2.450.000 2.950.000 3.350.000 Tặng set ăn NT Đặt ngay
3 Tam Đảo Golf Thứ 2, t3 - T6: trước 9:00 1.470.000 1.700.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
Thứ 3 - T6: 9:00 - 15:00 1.680.000 2.050.000 2.850.000 2.950.000 Đặt ngay
Thứ 3 - T6: sau 15:00 1.470.000 1.700.000 2.250.000 2.300.000 Đặt ngay
4 Thanh Lanh Valley Thứ 2 1.850.000 1.850.000 Đặt ngay
Thứ 3 - thứ 6 : Trước 15h00 2.300.000 2.550.000 3.255.000 3.550.000 Đặt ngay
Giờ đèn sau 15h00 1.805.000 1.950.000 2.615.000 2.850.000 Đặt ngay
5 Amber Hill Golf (Sân Yên Dũng) Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 1.800.000 2.600.000 2.900.000 Đặt ngay
6 Hilltop Valley Golf Club Trước 9:29 1.700.000 1.900.000 Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6: 9:30 - 15:00 1.900.000 2.100.000 Đặt ngay
Thứ 7 - Chủ nhật: Trước 8:00 3.050.000 3.200.000 Đặt ngay
Thứ 7 - Chủ nhật: 11:00 - 15:00 2.825.000 2.900.000 Đặt ngay
Thứ 7 - Chủ nhật: Sau 15:00 2.200.000 2.200.000 Đặt ngay
7 Royal Golf Club 1.600.000 2.100.000 2.600.000 3.400.000 Đặt ngay
8 Móng Cái Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 1.600.000 1.900.000 1.600.000 2.000.000 Tặng VC golf Đặt ngay
9 Phoenix Golf Resort Khách Việt 1.700.000 1.763.000 2.550.000 2.938.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.938.000 3.525.000 Đặt ngay
10 Tuần Châu Golf Resort Khách VN + có thẻ cư trú 1.950.000 2.400.000 2.950.000 3.400.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.400.000 2.600.000 3.400.000 3.600.000 Đặt ngay
11 Sky Lake Golf & Resort (Sân Sky) Thứ 2 2.000.000 2.400.000 Đặt ngay
Thứ 3 - thứ 6 2.150.000 2.600.000 Đặt ngay
Thứ 7 - Chủ nhật: Trước 11:00 3.450.000 3.900.000 Đặt ngay
Thứ 7 - Chủ nhật: Sau 11:00 3.200.000 3.600.000 Đặt ngay
12 Yên Bái Star Golf 1.000.000 1.500.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1 Cửa Lò Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 1.505.000 1.700.000 2.198.000 2.690.000 Đặt ngay
Thứ 4 1.350.000 1.350.000 2.198.000 2.690.000 Đặt ngay
2 Mường Thanh Xuân Thành Thứ 2 - Thứ 6 1.450.000 1.600.000 2.250.000 2.500.000 Đặt ngay
3 Mường Thanh Diễn Lâm 1.350.00 1.600.000 2.150.000 2.500.000 Đặt ngay
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Khách Việt Nam 1.600.000 1.900.000 2.300.000 2.600.000 Đặt ngay
Khách không có thẻ cư trú 2.600.000 3.500.000 3.350.000 4.500.000 Đặt ngay
5 Ba Na Hills Golf Club Khách ngoại tỉnh 2.150.000 2.400.000 2.650.000 3.000.000 Đặt ngay
Khách ĐN, Huế, QNam, QNgãi 2.100.000 2.700.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.850.000 3.650.000 3.550.000 4.850.000 Đặt ngay
6 Montgomerie Links Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.200.000 3.000.000 2.500.000 3.200.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.700.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 Đặt ngay
7 Da Lat Palace Thứ 2 - Thứ 5 1.750.000 1.900.000 2.050.000 2.200.000 Đặt ngay
Thứ 6 2.050.000 2.200.000 2.050.000 2.200.000 Đặt ngay
8 Dalat at 1200 Thứ 2 - Thứ 5 1.860.000 2.550.000 2.160.000 2.990.000 Đặt ngay
Thứ 6 2.160.000 2.990.000 2.160.000 2.990.000 Đặt ngay
9 Diamond Bay Golf Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 3.060.000 2.070.000 3.850.000 Đặt ngay
10 Sea Links Golf Club Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 1.950.000 2.610.000 2.800.000 Đặt ngay
11 Hoiana Shores Golf Club Khách ngoại tỉnhh 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.700.000 Đặt ngay
Khách inbound 2.650.000 3.550.000 3.100.000 4.550.000 Đặt ngay
SÂN GOLF MIỀN NAM
1 PGA Ocean Golf Course Thứ 2 - Thứ 6 2.050.000 2.800.000 3.050.000 3.800.000 Đặt ngay
2 The Bluffs Ho Tram Trước 15h00 3.300.000 4.422.600 4.200.000 5.148.000 Đặt ngay
Sau 15h00 1.900.000 2.106.000 1.900.000 2.106.000 Đặt ngay
3 Long Thành Golf Club Thứ 2 và sau 13:00 thứ 3 - thứ 6 1.850.000 1.850.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 13h00 1.950.000 2.100.000 2.950.000 3.300.000 Đặt ngay
4 Dong Nai Golf Resort Thứ 2 - Thứ 3 1.580.000 + meal 1.580.000 2.650.000 3.260.000 Tặng bữa ăn Đặt ngay
Thứ 4 - 6 1.730.000 2.300.000 2.650.000 3.260.000 Đặt ngay
5 Taekwang Jeongsan Thứ 2 1.800.000 1.800.000 Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6 1.900.000 2.000.000 Đặt ngay
Cuối tuần: trước 11:00 2.900.000 3.000.000 Đặt ngay
Cuối tuần: sau 11:00 2.700.000 2.800.000 Đặt ngay
6 Song Be Golf Resort Thứ 2 - Thứ 6 2.1600.000 2.250.000 2.950.000 3.150.000 Đặt ngay
7 Vung Tau Paradise Thứ 2,3,5,6 1.750.000 1.900.000 2.350.000 2.500.000 Xe điện: 800.000vnd/2 chỗ Đặt ngay
Thứ 4 1.700.000 1.700.000 2.350.000 2.500.000 Xe điện: 800.000vnd/2 chỗ Đặt ngay
8 Sonadezi Châu Đức Thứ 2 - Thứ 6 1.970.000 3.130.000 Đặt ngay
9 Vietnam Golf Thứ 2 : từ 5:45 - 13:00 2.300.000 2.300.000 meal Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6: Từ 5:45 - 13:00 2.450.000 2.500.000 meal Đặt ngay
Thứ 3 - Thứ 6: Sau 15:30 2.250.000 2.300.000 meal Đặt ngay
Cuối tuần; trước 8:00 3.550.000 3.600.000 meal Đặt ngay
Cuối tuần: sau 11:00 3.350.000 3.400.000 meal Đặt ngay
Cuối tuần: sau 16:00 2.550.000 2.600.000 meal Đặt ngay
10 Harmonie Golf Park Thứ 2 - Thứ 6 2.300.000 Đặt ngay
Cuối tuần: 5:45 - 7:58 3.050.000 Đặt ngay
Cuối tuần: 11:21 - 13:30 2.900.000 Đặt ngay
STT SÂN GOLF Ngày thường Cuối tuần
Hội viên Giá sân Hội viên Giá sân
Hotdeal tháng 2
1 Sono Belle Hải Phòng Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.100.000 2.850.000 3.350.000
2 Tràng An Golf Đặt ngay
1.450.000 1.750.000 2.100.000 2.600.000
3 Chí Linh Golf Club Đặt ngay
Đặt trước 12 tiếng 1.800.000 2.500.000 2.850.000 3.600.000
Đặt sau 12 tiếng 1.900.000 2.500.000 2.950.000 3.600.000
4 Nara Bình Tiên Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.600.000 2.200.000 2.000.000 2.600.000
5 KN Golf Links Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 2.160.000 2.250.000 2.650.000
Sau 14:00 1.650.000 1.650.000 2.090.000 2.090.000
FLC GOLF COURSES
1 FLC Hạ Long Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.100.000 2.900.000 3.100.000 4.300.000
2 FLC Sầm Sơn Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.500.000 2.200.000 1.850.000 3.000.000
3 FLC Quảng Bình Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 2.200.000 1.750.000 2.800.000
4 FLC Quy Nhơn Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.400.000 2.200.000 1.750.000 2.800.000
VINPEARL GOLF COURSE
1 Vinpearl Golf Hải Phòng Đặt ngay
Trước 9h:00 2.000.000 2.000.000 2.650.000 4.300.000
Khách Việt 2.200.000 3.900.000 2.650.000 4.300.000
Khách inbound 2.350.000 3.900.000 2.800.000 4.300.000
2 Vinpearl Golf Nha Trang Đặt ngay
Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.300.000
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000
3 Vinpearl Golf Nam Hội An Đặt ngay
Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.300.000
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000
4 Vinpearl Golf Phú Quốc Đặt ngay
Khách Việt 2.500.000 3.900.000 2.950.000 4.500.000
Khách inbound 2.650.000 3.900.000 3.100.000 4.300.000
HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG
1 BRG King's Island - Lakeside Đặt ngay
2.500.000 3.250.000 3.250.000 4.050.000
2 BRG King's Island - Mountain View Đặt ngay
2.600.000 3.350.000 3.350.000 4.350.000
3 BRG King's Island - King Đặt ngay
2.700.000 3.450.000 3.450.000 4.450.000
4 BRG Ruby Tree Golf Resort Đặt ngay
2.280.000 2.690.000 3.200.000 3.750.000
5 BRG Legend Hill Golf Resort Đặt ngay
2.900.000 3.450.000 4.150.000 4.990.000
6 BRG Da Nang Golf Club Đặt ngay
Khách VN+ Thẻ cư trú 2.350.000 2.580.000 2.850.000 3.080.000
Khách inbound 2.900.000 2.980.000 3.500.000 3.580.000
SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 Đai Lai Golf Đặt ngay
Trước 8:00 1.550.000 1.650.000 2.850.000 2.950.000
8:00 - 15:00 1.850.000 1.950.000 2.850.000 2.950.000
15:00 1.450.000 1.550.000 1.850.000 1.950.000
2 Heron Lake Golf Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.050.000 2.450.000 2.950.000 3.350.000
3 Tam Đảo Golf Đặt ngay
Thứ 2, t3 - T6: trước 9:00 1.470.000 1.700.000 2.950.000 3.300.000
Thứ 3 - T6: 9:00 - 15:00 1.680.000 2.050.000 2.850.000 2.950.000
Thứ 3 - T6: sau 15:00 1.470.000 1.700.000 2.250.000 2.300.000
4 Thanh Lanh Valley Đặt ngay
Thứ 2 1.850.000 1.850.000
Thứ 3 - thứ 6 : Trước 15h00 2.300.000 2.550.000 3.255.000 3.550.000
Giờđèn sau 15h00 1.805.000 1.950.000 2.615.000 2.850.000
5 Amber Hill Golf (Sân Yên Dũng) Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.650.000 1.800.000 2.600.000 2.900.000
6 Hilltop Valley Golf Club Đặt ngay
Trước 9:29 1.700.000 1.900.000
Thứ 3 - Thứ 6: 9:30 - 15:00 1.900.000 2.100.000
Thứ 7 - Chủ nhật: Trước 8:00 3.050.000 3.200.000
Thứ 7 - Chủ nhật: 11:00 - 15:00 2.825.000 2.900.000
Thứ 7 - Chủ nhật: Sau 15:00 2.200.000 2.200.000
7 Royal Golf Club Đặt ngay
1.600.000 2.100.000 2.600.000 3.400.000
8 Móng Cái Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.600.000 1.900.000 1.600.000 2.000.000
9 Phoenix Golf Resort Đặt ngay
Khách Việt 1.700.000 1.763.000 2.550.000 2.938.000
Khách inbound 2.938.000 3.525.000
10 Tuần Châu Golf Resort Đặt ngay
Khách VN + có thẻ cư trú 1.950.000 2.400.000 2.950.000 3.400.000
Khách inbound 2.400.000 2.600.000 3.400.000 3.600.000
11 Sky Lake Golf & Resort (Sân Sky) Đặt ngay
Thứ 2 2.000.000 2.400.000
Thứ 3 - thứ 6 2.150.000 2.600.000
Thứ 7 - Chủ nhật: Trước 11:00 3.450.000 3.900.000
Thứ 7 - Chủ nhật: Sau 11:00 3.200.000 3.600.000
12 Yên Bái Star Golf Đặt ngay
1.000.000 1.500.000
SÂN GOLF MIỀN TRUNG
1 Cửa Lò Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.505.000 1.700.000 2.198.000 2.690.000
Thứ 4 1.350.000 1.350.000 2.198.000 2.690.000
2 Mường Thanh Xuân Thành Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.450.000 1.600.000 2.250.000 2.500.000
3 Mường Thanh Diễn Lâm Đặt ngay
1.350.00 1.600.000 2.150.000 2.500.000
4 Laguna Lăng Cô Golf Club Đặt ngay
Khách Việt Nam 1.600.000 1.900.000 2.300.000 2.600.000
Khách không có thẻ cư trú 2.600.000 3.500.000 3.350.000 4.500.000
5 Ba Na Hills Golf Club Đặt ngay
Khách ngoại tỉnh 2.150.000 2.400.000 2.650.000 3.000.000
Khách ĐN, Huế, QNam, QNgãi 2.100.000 2.700.000
Khách inbound 2.850.000 3.650.000 3.550.000 4.850.000
6 Montgomerie Links Đặt ngay
Khách VN & khách có thẻ cư trú 2.200.000 3.000.000 2.500.000 3.200.000
Khách inbound 2.700.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000
7 Da Lat Palace Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 5 1.750.000 1.900.000 2.050.000 2.200.000
Thứ 6 2.050.000 2.200.000 2.050.000 2.200.000
8 Dalat at 1200 Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 5 1.860.000 2.550.000 2.160.000 2.990.000
Thứ 6 2.160.000 2.990.000 2.160.000 2.990.000
9 Diamond Bay Golf Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 3.060.000 2.070.000 3.850.000
10 Sea Links Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.800.000 1.950.000 2.610.000 2.800.000
11 Hoiana Shores Golf Club Đặt ngay
Khách ngoại tỉnhh 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.700.000
Khách inbound 2.650.000 3.550.000 3.100.000 4.550.000
SÂN GOLF MIỀN NAM
1 PGA Ocean Golf Course Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.050.000 2.800.000 3.050.000 3.800.000
2 The Bluffs Ho Tram Đặt ngay
Trước 15h00 3.300.000 4.422.600 4.200.000 5.148.000
Sau 15h00 1.900.000 2.106.000 1.900.000 2.106.000
3 Long Thành Golf Club Đặt ngay
Thứ 2 và sau 13:00 thứ 3 - thứ 6 1.850.000 1.850.000 2.950.000 3.300.000
Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 13h00 1.950.000 2.100.000 2.950.000 3.300.000
4 Dong Nai Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 3 1.580.000 + meal 1.580.000 2.650.000 3.260.000
Thứ 4 - 6 1.730.000 2.300.000 2.650.000 3.260.000
5 Taekwang Jeongsan Đặt ngay
Thứ 2 1.800.000 1.800.000
Thứ 3 - Thứ 6 1.900.000 2.000.000
Cuối tuần: trước 11:00 2.900.000 3.000.000
Cuối tuần: sau 11:00 2.700.000 2.800.000
6 Song Be Golf Resort Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.1600.000 2.250.000 2.950.000 3.150.000
7 Vung Tau Paradise Đặt ngay
Thứ 2,3,5,6 1.750.000 1.900.000 2.350.000 2.500.000
Thứ 4 1.700.000 1.700.000 2.350.000 2.500.000
8 Sonadezi Châu Đức Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 1.970.000 3.130.000
9 Vietnam Golf Đặt ngay
Thứ 2 : từ 5:45 - 13:00 2.300.000 2.300.000
Thứ 3 - Thứ 6: 5:45 - 13:00 2.450.000 2.500.000
Thứ 3 - Thứ 6: Sau 15:30 2.250.000 2.300.000
Cuối tuần; trước 8:00 3.550.000 3.600.000
Cuối tuần: sau 11:00 3.350.000 3.400.000
Cuối tuần: sau 16:00 2.550.000 2.600.000
10 Harmonie Golf Park Đặt ngay
Thứ 2 - Thứ 6 2.300.000
Cuối tuần: 5:45 - 7:58 3.050.000
Cuối tuần: 11:21 - 13:30 2.900.000