CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối với dịch vụ đặt giờ chơi golf, do đặc thù Alegolf.com là website hỗ trợ đặt giờ chơi nên Alegolf sẽ đóng vai trò trung gian giữa sân golf và người chơi golf và loại hàng hóa là phi vật chất. Vì thế Alegolf.com không có chính sách bảo hành.

Đối với dịch vụ đặt mua voucher, dịch vụ mã giảm giá, do tính chất đặc thù của loại hình nên Alegolf không có chính sách bảo hành

Chính sách, quy trình hoãn hủy giờ chơi, hoàn trả voucher, mã giảm giá

* Đối với dịch vụ đặt giờ chơi golf.

Nếu khách hàng có nhu cầu hoãn, hủy giờ chơi. Khách hàng cần thực hiện theo các bước được nêu trong điều 2, Mục II Quy trình đặt tee-time thuộc Điều khoản sử dụng

1. Quý khách hàng phải gọi điện báo trước cho Alegolf hoặc cập nhật tình trạng đặt trên website: www.alegolf.com hoặc gọi điện đến tổng đài đặt sân 19002093 ít nhất 2 tiếng trước giờ chơi nếu đặt trong vòng 24h và trước 8 tiếng nếu đặt trước 24h để Alegolf có thể kịp thời báo lại với sân. Nếu Quý khách hàng để xảy ra tình trạng:

• Chuyển (hoãn) đặt sân.

• Hủy muộn.

• Đặt giờ rồi mà không lên.

• Đặt trùng flight.

• Thanh toán phí đặt sân và giờ chơi muộn.

Thì trong vòng mỗi quý (3 tháng) một năm:

– Dưới 3 lần: Alegolf sẽ nhắc nhở qua điện thoại.

– Lần thứ 4: Alegolf sẽ không nhận book trong vòng 15 ngày.

– Lần thứ 5: Alegolf sẽ không nhận book trong vòng 30 ngày

2. Sau khi nhận được thông báo hoãn, hủy giờ chơi, Alegolf sẽ có biện pháp hoàn trả phí như sau:

– Nếu Quý khách hàng đã thanh toán trước cho Alegolf và đã thông báo hoãn, hủy lại cho Alegolf trước 24h kể từ giờ đặt giờ chơi, thì số tiền đặt giờ chơi sẽ được hoàn trả lại nếu khách yêu cầu, hay sẽ được khấu trừ vào số tiền đặt chỗ cho lần tới của Quý khách hàng.

– Nếu Quý khách hàng đã thanh toán trước cho Alegolf nhưng không thông báo hoãn/ hủy hoặc báo muộn lại cho Alegolf, hay có thông báo nhưng thông báo trong khoảng 24h trước giờ chơi cho Alegolf, thì số tiền đặt chỗ sẽ không được hoàn trả lại.

* Đối với dịch vụ mã giảm giá (coupon)

Alegolf.com không có chính sách hoàn trả, đổi trả

Print Friendly, PDF & Email