BRG Kings Island Golf Resort - Lakeside

国王岛高尔夫球场具有36洞,陆地面积为350公顷,湖面积为1500公顷。连湖畔高尔夫球场名字(18洞)也指出这一特点:18洞之14给你体验与湖水打高尔夫球的经历。与此同时山景高尔夫球场(18洞)将打动你的心并永远不能忘记,由令人惊叹的自然风光图像与周围雄伟的山脉。

Lakeside Course

Lakeside Course由罗伯特•麦克法兰- 美国著名建筑师在1993年设计。他的伟大项目如观澜湖在美国,加利福尼亚。在湖畔高尔夫球场的设计,最困难的事情是保留这里现有的地形同时保持天然水障碍。才华的建筑师利用这些优势,设计出很多洞,在周围1500公顷的湖泊。

从发球台隔6516码,这个72杆高尔夫球场将带给玩家许多挑战,不管自己打高尔夫球的能力如何。这里的果岭较小但很漂亮。在果岭的草是TifDwarf种,在求道的草是用狗牙根种。湖畔高尔夫球场由外国专家和专业的当地工作人员定期保修,以确保该球场服务球手在始终处于最佳的状态。

Read more...

国王岛高尔夫球场具有36洞,陆地面积为350公顷,湖面积为1500公顷。连湖畔高尔夫球场名字(18洞)也指出这一特点:18洞之14给你体验与湖水打高尔夫球的经历。与此同时山景高尔夫球场(18洞)将打动你的心并永远不能忘记,由令人惊叹的自然风光图像与周围雄伟的山脉。

Lakeside Course

Lakeside Course由罗伯特•麦克法兰- 美国著名建筑师在1993年设计。他的伟大项目如观澜湖在美国,加利福尼亚。在湖畔高尔夫球场的设计,最困难的事情是保留这里现有的地形同时保持天然水障碍。才华的建筑师利用这些优势,设计出很多洞,在周围1500公顷的湖泊。

从发球台隔6516码,这个72杆高尔夫球场将带给玩家许多挑战,不管自己打高尔夫球的能力如何。这里的果岭较小但很漂亮。在果岭的草是TifDwarf种,在求道的草是用狗牙根种。湖畔高尔夫球场由外国专家和专业的当地工作人员定期保修,以确保该球场服务球手在始终处于最佳的状态。

Hide...
Sat
高温:27℃
低温:20℃
Sun
高温:27℃
低温:20℃
Mon
高温:28℃
低温:22℃
Tue
高温:25℃
低温:22℃
Wed
高温:23℃
低温:19℃
Thu
高温:21℃
低温:19℃
Fri
高温:24℃
低温:19℃

Lakeside

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13072.0308512157383355320558200415320853539821351117240022347138533086516
 Blue12270.1294500130359355300550186400307450437019651117236920346136231486222
 Red11870.524538580264262195483117318234941128916438714131211543128325334882
 White11869.3373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Par  453444534365435343543672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Sat
高温:27℃
低温:20℃
Sun
高温:27℃
低温:20℃
Mon
高温:28℃
低温:22℃
Tue
高温:25℃
低温:22℃
Wed
高温:23℃
低温:19℃
Thu
高温:21℃
低温:19℃
Fri
高温:24℃
低温:19℃

Lakeside

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13072.0308512157383355320558200415320853539821351117240022347138533086516
 Blue12270.1294500130359355300550186400307450437019651117236920346136231486222
 Red11870.524538580264262195483117318234941128916438714131211543128325334882
 White11869.3373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Par  453444534365435343543672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场