BRG Kings Island Golf Resort - Lakeside

Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside ) (距离中心的距离 35.5km)
尚未评级
价钱 2.025.000 đ  - 3.500.000 đ /
Add utility
Utility item
Quantity
x
Showers(100.000đ)
Rickshaw(100.000đ)
Club house(100.000đ)
Practice(100.000đ)

国王岛高尔夫球场具有36洞,陆地面积为350公顷,湖面积为1500公顷。连湖畔高尔夫球场名字(18洞)也指出这一特点:18洞之14给你体验与湖水打高尔夫球的经历。与此同时山景高尔夫球场(18洞)将打动你的心并永远不能忘记,由令人惊叹的自然风光图像与周围雄伟的山脉。

Lakeside Course

Lakeside Course由罗伯特•麦克法兰- 美国著名建筑师在1993年设计。他的伟大项目如观澜湖在美国,加利福尼亚。在湖畔高尔夫球场的设计,最困难的事情是保留这里现有的地形同时保持天然水障碍。才华的建筑师利用这些优势,设计出很多洞,在周围1500公顷的湖泊。

从发球台隔6516码,这个72杆高尔夫球场将带给玩家许多挑战,不管自己打高尔夫球的能力如何。这里的果岭较小但很漂亮。在果岭的草是TifDwarf种,在求道的草是用狗牙根种。湖畔高尔夫球场由外国专家和专业的当地工作人员定期保修,以确保该球场服务球手在始终处于最佳的状态。

Showers
Rickshaw
Club house
Practice

Lakeside

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13072.0308512157383355320558200415320853539821351117240022347138533086516
 Blue12270.1294500130359355300550186400307450437019651117236920346136231486222
 Red11870.524538580264262195483117318234941128916438714131211543128325334882
 White11869.3373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Par  453444534365435343543672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场