Kết quả giải golf VGA Junior Tour 2016 – Khu vực miền Bắc

8 năm trước

Giải VGA Junior Tour 2016 – Khu vực miền Bắc diễn ra vào vào ngày 19/06/2016 tại sân golf Đồng Mô đã kết thúc thành công. Giải lần này thu hút được 45 golfers trẻ dưới 16 tuổi cùng tham gia và tranh tài.

VGA Junior Tour 2016 - Khu vực miền Bắc

Kết quả chi tiết giải như sau:

* Bảng U9:

– Giải nhất: ĐOÀN UY

– Giải nhì: TRẦN MINH KIÊN

– Giải ba: LAI NGHIỆP LONG

* Bảng U12:

– Giải nhất: NGUYỄN BẢO LONG

– Giải nhì: NGUYỄN QUANG TRÍ

– Giải ba: NGUYỄN ĐẶNG MINH

* Bảng U15:

– Giải nhất: NGUYỄN VŨ QUỐC ANH

– Giải nhì: ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH

– Giải ba: NGUYỄN NHẤT LONG

* Bảng U18:

– Giải nhất: ĐINH VIỆT HOÀNG

– Giải nhì: TRẦN LÊ HÙNG

– Giải ba: TOM ANH DRIJBOOMS

VGA Junior Tour 2016 - Khu vực miền BắcVGA Junior Tour 2016 - Khu vực miền Bắc

Nguồn: VGA Junior Tour 2016

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công