Thanh toán hoá đơn

Công ty cổ phần Truyền Thông và Du Lịch PHI
Số tài khoản: 110002659945
Tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội

Quý khách vui lòng gửi ủy nhiệm chi cho Alegolf qua email: [email protected]

Lưu ý: Số tiền thanh toán bao gồm phụ phí khi sử dụng cổng thanh toán online. Phụ phí được tính như sau: THẺ QUỐC TẾ (VISA, Master, JCB) phát hành trong nước phụ phí là 3.300đ + 2.7% trên tổng số tiền thanh toán. THẺ NỘI ĐỊA (Thẻ ATM, QRpay) phụ phí là 1.760đ + 1% trên tổng số tiền thanh toán.
Print Friendly, PDF & Email