Thông báo ngày 01-01-2015 & 02-01-2015 của sân Đại Lải

9 năm trước

I – Chương trình Tết Dương lịch : Thứ năm 01-01-2015

 + Sân gôn áp dụng già cuối tuần cho tất cả các gôn thủ, không áp dụng giá khuyến mãi.

 + Sân gôn miễn phí tiệc buffet trưa cho tất cả các gôn thủ.

 + Sân gôn tổ chức các giải kỹ thuật cho các gôn thủ

II – Chương trình giá  : Thứ sáu 02-01-2015

 + Sân gôn áp dụng già trong tuần cho tất cả các gôn thủ, không áp dụng giá khuyến mãi cho tất cả các dịch vụ.

Nguồn: Dai Lai Star Golf & Country Club

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công