Thông báo điều chỉnh giá ngày 28-04-2015 & 01-05-2015 của sân Đại Lải

9 năm trước

Ban Điều hành Sân gôn Đại Lải thông báo:

Chương trình 28-04-2015

1 – Thứ Ba, 28-04-2015:
 + Không áp dụng giá khuyến mãi, áp dụng giá cuối tuần.
 + Xe điện giảm giá 33%/xe

2 – Thứ Tư, 29-04-2015:
 + Không áp dụng giá khuyến mãi, áp dụng giá ngày thường
 + Xe điện giảm giá 33%/xe

3 – Thứ Năm, 30-04-2015:
 + Không áp dụng giá khuyến mãi, áp dụng giá cuối tuần.
 + Xe điện giảm giá 33%/xe

4 – Thứ Sáu, 01-05-2015:
 + Không áp dụng giá khuyến mãi, áp dụng giá cuối tuần.
 + Xe điện giảm giá 33%/xe

Nguồn: Dai Lai Star Golf & Country Club

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công