Tan Son Nhat Golf Course

Xem thêm...
Ẩn...
T4
Cao:31℃
Thấp:25℃
T5
Cao:29℃
Thấp:25℃
T6
Cao:30℃
Thấp:24℃
T7
Cao:32℃
Thấp:24℃
CN
Cao:31℃
Thấp:24℃
T2
Cao:31℃
Thấp:24℃
T3
Cao:32℃
Thấp:25℃
30 07 2020

On August 7, the 2020 Bach Khoa Golf Club tournament will take place at Tan Son Nhat golf course.

23 06 2020
tan son nhat golf course

The award ceremony took place on June 20th, at the City Military Theater. Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat Golf Course meets the evaluation criteria from the market and consumers in the region, has been honored as Top 10 Asia - Pacific Outstanding Brand 2020.

07 01 2020
The Estrella Damm Golf Tournament 2020

The Estrella Damm Golf Tournament 2020 will take place on January 7, 2020 at Tan Son Nhat golf course

Xếp hạng

5.2 /
Bình thường 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 7.2 5
Caddie 7.6 5
Vị trí 7.8 5
Giá 6.6 5
Phong cảnh 7.6 5
Cơ sở vật chất 6.8 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận
Tee-time Sáng
08:30
2.000.000VND
18
4
08:50
2.000.000VND
18
4
09:10
2.000.000VND
18
4
09:30
2.000.000VND
18
4
09:50
2.000.000VND
18
4
10:10
2.000.000VND
18
4
10:30
2.000.000VND
18
4
10:50
2.000.000VND
18
4
11:10
2.000.000VND
18
4
11:30
2.000.000VND
18
4
11:50
2.000.000VND
18
4
08:30
2.000.000VND
18
4
08:50
2.000.000VND
18
4
09:10
2.000.000VND
18
4
09:30
2.000.000VND
18
4
09:50
2.000.000VND
18
4
10:10
2.000.000VND
18
4
10:30
2.000.000VND
18
4
10:50
2.000.000VND
18
4
11:10
2.000.000VND
18
4
11:30
2.000.000VND
18
4
11:50
2.000.000VND
18
4
Tee-time Chiều
12:00
2.000.000VND
18
4
12:20
2.000.000VND
18
4
12:40
2.000.000VND
18
4
13:00
2.000.000VND
18
4
13:20
2.000.000VND
18
4
13:40
2.000.000VND
18
4
14:00
2.000.000VND
18
4
14:20
2.000.000VND
18
4
14:40
2.000.000VND
18
4
12:00
2.000.000VND
18
4
12:20
2.000.000VND
18
4
12:40
2.000.000VND
18
4
13:00
2.000.000VND
18
4
13:20
2.000.000VND
18
4
13:40
2.000.000VND
18
4
14:00
2.000.000VND
18
4
14:20
2.000.000VND
18
4
14:40
2.000.000VND
18
4
Tee-time Đèn
15:00
1.900.000VND
18
4
15:20
1.900.000VND
18
4
15:40
1.900.000VND
18
4
16:00
1.900.000VND
18
4
16:20
1.900.000VND
18
4
16:40
1.900.000VND
18
4
17:00
1.900.000VND
18
4
15:00
1.900.000VND
18
4
15:20
1.900.000VND
18
4
15:40
1.900.000VND
18
4
16:00
1.900.000VND
18
4
16:20
1.900.000VND
18
4
16:40
1.900.000VND
18
4
17:00
1.900.000VND
18
4
T4
Cao:31℃
Thấp:25℃
T5
Cao:29℃
Thấp:25℃
T6
Cao:30℃
Thấp:24℃
T7
Cao:32℃
Thấp:24℃
CN
Cao:31℃
Thấp:24℃
T2
Cao:31℃
Thấp:24℃
T3
Cao:32℃
Thấp:25℃
30 07 2020

On August 7, the 2020 Bach Khoa Golf Club tournament will take place at Tan Son Nhat golf course.

23 06 2020
tan son nhat golf course

The award ceremony took place on June 20th, at the City Military Theater. Ho Chi Minh City, Tan Son Nhat Golf Course meets the evaluation criteria from the market and consumers in the region, has been honored as Top 10 Asia - Pacific Outstanding Brand 2020.

07 01 2020
The Estrella Damm Golf Tournament 2020

The Estrella Damm Golf Tournament 2020 will take place on January 7, 2020 at Tan Son Nhat golf course

Xếp hạng

5.2 /
Bình thường 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 7.2 5
Caddie 7.6 5
Vị trí 7.8 5
Giá 6.6 5
Phong cảnh 7.6 5
Cơ sở vật chất 6.8 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận

Sân golf lân cận