Tan Son Nhat Golf Course

Xem thêm...
Ẩn...
T5
Cao:33℃
Thấp:23℃
T6
Cao:32℃
Thấp:22℃
T7
Cao:32℃
Thấp:19℃
CN
Cao:33℃
Thấp:21℃
T2
Cao:33℃
Thấp:22℃
T3
Cao:33℃
Thấp:22℃
T4
Cao:32℃
Thấp:21℃
05 12 2020
Sáng 04/12, Sân Golf Tân Sơn Nhất kết hợp cùng Công ty VBR đã long trọng tổ chức lễ trao giải HIO cho golfer Trần Quang Huy.

Xếp hạng

5.2 /
Bình thường 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 7.2 5
Caddie 7.6 5
Vị trí 7.8 5
Giá 6.6 5
Phong cảnh 7.6 5
Cơ sở vật chất 6.8 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận
Tee time đèn
15:40
1.900.000VND
18
4
16:00
1.900.000VND
18
4
16:20
1.900.000VND
18
4
16:40
1.900.000VND
18
4
17:00
1.900.000VND
18
4
T5
Cao:33℃
Thấp:23℃
T6
Cao:32℃
Thấp:22℃
T7
Cao:32℃
Thấp:19℃
CN
Cao:33℃
Thấp:21℃
T2
Cao:33℃
Thấp:22℃
T3
Cao:33℃
Thấp:22℃
T4
Cao:32℃
Thấp:21℃
05 12 2020
Sáng 04/12, Sân Golf Tân Sơn Nhất kết hợp cùng Công ty VBR đã long trọng tổ chức lễ trao giải HIO cho golfer Trần Quang Huy.
29 09 2020
btba 2020
With the goal of celebrating Vietnamese Entrepreneurs Day October 13, Binh Thanh District Business Association (BTBA) organized an event called BTBA Golf Tournament - Celebrating Vietnamese Entrepreneurs Day October 13, 2020 on October 12 on Tan Son Nhat golf course
30 07 2020

On August 7, the 2020 Bach Khoa Golf Club tournament will take place at Tan Son Nhat golf course.

Xếp hạng

5.2 /
Bình thường 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 7.2 5
Caddie 7.6 5
Vị trí 7.8 5
Giá 6.6 5
Phong cảnh 7.6 5
Cơ sở vật chất 6.8 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận

Sân golf lân cận