WeekDay Golden Hour of Vung Tau Paradise Resort Golf Club

4 năm trước

 “Weekday Golden Hours” – Vung Tau Paradise Resort Golf Club valid from May 2 to July 31,2015

Sau 1 giờ chiều mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6: After 1:00pm every day from Monday to Friday

– 9 Holes: 780.000 VND

– 18 Holes: 1.000.000 VND

– Cart fee for 18 holes: 500.000 VND

Vung Tau Paradise

Source: Vung Tau Paradise Resort Golf Club

TIN LIÊN QUAN