[ Mẹo golf ] Cách xử lý khi bóng đang di chuyển thì bị dừng lại hoặc đổi hướng

3 năm trước

Một số mẹo xử lý khi bạn gặp phải tình huống bóng đang di chuyển thì bị dừng lại hoặc đổi hướng:

 

  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng hoặc dừng bởi ngoại vật bên ngoài thì người chơi không bị phạt và tiếp tục đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-1)
  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng hoặc dừng bởi chính họ, bởi bạn cùng nhóm, caddie hay dụng cụ, người chơi đó sẽ bị phạt 1 gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-2)
  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng hoặc dừng bởi đối thủ, caddie hay dụng cụ trong một trận đấu đối kháng (Match Play), người chơi đó sẽ không bị phạt gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm hoặc cú đánh đó sẽ bị hủy và được đánh lại (Luật 19-3)
  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng bởi người cùng chơi, đối thủ, caddie hay dụng cụ trong một trận đấu gậy (Stroke Play), Xem luật 19-1 dành cho bóng bị chệch hướng bởi ngoại vật bên ngoài (Luật 19-4).
  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác khi đang nằm yên, người chơi không bị phạt gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Tuy nhiên, nếu bạn đang trong một cuộc đấu gậy và cả 2 bóng đều nằm trên green trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 19-5a).
  • Nếu bóng của người chơi bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác khi đang di chuyển ở nơi ngoài khu lỗ gôn (putting green), người chơi không bị phạt gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Nếu tình huống đó ở trên khu lỗ gôn, người chơi sẽ không bị phạt nhưng phải đánh bóng lại ở vị trí trước khi đánh (19-5b).

 

Cách xử lý khi bóng đang di chuyển thì bị dừng lại hoặc đổi hướng

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công