Lịch mở cửa sân golf sau dịch Covid-19

3 năm trước

Kính gửi Quý Golfer
DỰ KIẾN CÁC SÂN SẼ MỞ CỬA LẠI 16/04/2020
Để đặt sân Quý golfer vui lòng gọi trước để đảm bảo giờ chơi và được thanh toán với giá tốt qua Alegolf
Tổng đài Alegolf trực liên tục để cập nhập thông tin

*Lưu ý: Lịch có thể sẽ thay đổi phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và chỉ thị của nhà nước, mọi thông tin sẽ được cập nhập liên tục trên page Alegolf.

Liên hệ: 19002093 hoặc +84 24 71091088 – booking@alegolf.com

lịch mở cửa sân golf sau dịch covid

TIN LIÊN QUAN