Chương trình khuyến mãi tháng tháng 10 sân Long Thành

9 năm trước

Tháng 10 sân gôn Long Thành vẫn tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi với giá tốt như: 

– Thứ 2: 990.000 vnđ / 1 người / 18 hố

– Thứ 3: 1.078.000 vnđ / 1 người / 18 hố

– Giá dành cho phụ nữ (Từ thứ 2 đến thứ 6): 880.000 vnđ / 1 người / 18 hố

– Giá twilight, áp dụng sau 1:30pm (Từ thứ 2 đến thứ 6): 880.000 vnđ / 1 người / 18 hố

Promotion of Long Thanh Golf

Nguồn: Long Thanh Golf Club

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công