Các câu hỏi thường gặp về Luật Golf

1 năm trước

Alegolf xin được tổng hợp các câu trả lời Các câu hỏi thường gặp về Luật Golf của trọng tài Phan Ngọc Tâm trên Hội Đồng Trọng Tài Golf Quốc Gia.

Tham khảo luật golf 2019 (bản dịch Tiếng Việt của thành viên hội đồng trọng tài) tại đây:
– Bản đầy đủ (phiên bản 1): ĐọcDownload
– Bản đầy đủ (phiên cập nhật): ĐọcDownload
– Bản dành cho người chơi (phiên bản bỏ túi, rút gọn): ĐọcDownload

I. Đặt Line, Thay Bóng Trên Green

1. Caddie có được đặt line trên green cho người chơi hay không?

Trả lời: Được nếu caddie là người nhấc bóng của người chơi trên green.

Tham khảo: luật 10.3b (1) quy định các hành động mà caddie luôn được phép, trong đó có việc “Đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc và đặt lại (replace) bóng trên green (theo luật 14.2b và ngoại lệ của luật 14.1b)”.

Ghi chú: (a) ngoại lệ của luật 14.1b cho phép caddie luôn được nhấc bóng của người chơi trên green. (b) luật 14.2b cho phép người đã nhấc bóng của người chơi được phép đặt lại bóng.

Theo giải thích luật 14.2c/1, khi đặt lại bóng, luật chỉ quan tâm đến vị trí của bóng. Bóng có thể được đặt theo bất kì hướng nào (~ đặt line) khi được đặt lại, miễn là vị trí theo chiều thẳng đứng đến mặt đất là không thay đổi.

Một số tình huống tương tự:

a. Người chơi đánh dấu và nhấc bóng của mình trên green, đưa cho caddie lau bóng. Sau đó caddie đặt lại bóng của người chơi và đồng thời chỉnh line. Người chơi putt vào hố. Người chơi có bị phạt không? Nếu có thì phạt mấy gậy?

Trả lời. Người chơi sẽ bị phạt 1 gậy theo luật 14.2b(1) do đánh bóng được đặt lại bởi người không được phép (do caddie không phải là người đã nhấc bóng).

b. Bóng của người chơi nằm trên cổ green (fringe, apron), người chơi chưa kịp nói gì thì caddie đã đánh dấu, nhấc bóng và lau bóng của người chơi. Sau đó caddie đặt lại bóng xuống và đồng thời chỉnh line. Người chơi putt vào hố. Hỏi: người chơi có bị phạt không? Nếu có thì phạt mấy gậy.

Trả lời: . Người chơi sẽ bị phạt 1 gậy theo luật 9.4b (nếu người chơi ko được nhấc bóng từ vị trí đó) hoặc theo luật 14.1b (nếu người chơi được quyền nhấc bóng từ vị trí đó) do caddie nhấc bóng của người chơi ở ngoài green mà chưa được người chơi cho phép. Lưu ý: do caddie đã nhấc bóng của người chơi (cho dù không được phép), caddie được phép đặt lại bóng và đồng thời đặt line cho người chơi.

2. Sau khi đánh bóng lên green, người chơi có được thay thế một bóng khác để putt hay không?

Trả lời: Không.

Tham khảo: luật 14.2a quy định khi đặt lại bóng, người chơi phải sử dụng bóng gốc trừ một số ngoại lệ. Luật 6.3b cũng quy định người chơi không được phép thay thế bóng mà phải sử dụng lại bóng gốc khi đặt lại bóng. Người chơi đánh bóng được thay thế không đúng luật sẽ bị phạt hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy – thua hố trong đấu đối kháng).

câu hỏi về luật golf

II. Bóng Dự Phòng

1. Người chơi phát bóng vào khu vực cỏ cao, có khả năng không tìm thấy bóng. Người chơi thông báo rồi đánh 1 bóng dự phòng vào fairway. Người chơi tìm được bóng gốc ở vị trí khó trong khu vực cỏ cao.

Hỏi a: Người chơi có thể quyết định bóng gốc không đánh được và chọn tiếp tục đánh bóng dự phòng ở fairway, cú đánh tiếp theo là cú đánh thứ 4, không?

Trả lời: Không. Khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, bóng dự phòng phải được bỏ đi (luật 18.3c(3)). Nếu quyết định bóng gốc không đánh được, người chơi có thể chọn giải thoát bóng không đánh được theo luật 19 (đánh lại từ khu vực phát bóng; giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau; giải thoát ngang: thả bóng trong vòng 2 chiều-dài-gậy-đo kể từ vị trí bóng gốc, không gần cờ hơn).

Hỏi b: Nếu người chơi, do không biết luật, tuyên bố bóng gốc không đánh được rồi đánh bóng dự phòng từ fairway lên green, sau đó kết thúc hố thì phải xử lý thế nào?

Trả lời: theo luật 18.3c(3), sau khi bóng gốc được tìm thấy, bóng dự phòng phải được bỏ đi và sẽ là bóng sai (wrong ball). Người chơi do đó đã đánh bóng sai, nên sẽ nhận hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy & thua hố trong đấu đối kháng) và phải sửa lỗi trước khi bắt đầu hố tiếp theo (thực hiện giải thoát bóng không đánh được đối với bóng gốc ở khu vực cỏ cao rồi đánh bóng đó cho đến khi kết thúc hố).

2. Ở hố par-3, người chơi phát bóng qua bên phải, vào khu vực cây cối rậm rạp. Người chơi thông báo và đánh một bóng dự phòng đến rất gần hố. Nếu tiếp tục đánh bóng dự phòng, người chơi sẽ chắc chắn được điểm bogey.

Hỏi a: Người chơi có được tuyên bố bóng gốc đã bị mất và chọn tiếp tục đánh bóng dự phòng để được điểm bogey ở hố đó không?

Trả lờiKhông. Người chơi không thể tuyên bố bóng gốc đã bị mất. Bóng chỉ bị mất khi không được tìm thấy trong vòng 3 phút kể từ khi người chơi hoặc caddie của họ bắt đầu tìm bóng (luật 18.2a hoặc định nghĩa “Mất Bóng”). Tuy nhiên, người chơi có thể chọn không tìm bóng gốc và tiếp tục đánh bóng dự phòng. Người chơi cũng có thể yêu cầu các bạn chơi không tìm bóng gốc của người chơi. Khi người chơi đánh bóng dự phòng (vô tình hay cố ý) từ vị trí gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc và bóng gốc sẽ bị mất (xem hình).

Hỏi b: Người chơi chọn không tìm bóng gốc, trong khi đang đi từ khu vực phát bóng lên green để tiếp tục đánh bóng dự phòng, một bạn chơi cùng nhóm tìm được bóng của người chơi trong một bụi cây trong khu vực chung, trong vòng 3 phút kể từ khi người chơi rời khu vực phát bóng. Người chơi lúc này có được tiếp tục đánh bóng dự phòng không?

Trả lờiKhông. Mặc dù người chơi có thể yêu cầu bạn chơi không tìm bóng, bạn chơi vẫn được phép tìm bóng của người chơi. Nếu bóng được tìm thấy trong thời gian cho phép trước khi bóng được xem là mất và trước khi người chơi đánh bóng dự phòng từ vị trí gần cờ hơn bóng gốc, bóng gốc được tìm thấy sẽ trở thành bóng trong cuộc của người chơi, và bóng dự phòng phải được bỏ đi. Người chơi khi đó sẽ phải tiếp tục đánh bóng gốc (luật 18.3c(3)).

Hỏi c: Nếu người chơi đánh bóng dự phòng từ khu vực phát bóng vào hố (hole-in-one), kết quả của người chơi ở hố đó là gì?

Trả lời: Trong trường hợp này, bóng dự phòng sẽ được tính là bóng trong cuộc khi người chơi nhấc nó ra khỏi hố và bóng gốc chưa được tìm thấy trên sân. Do đó, kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào thời điểm người chơi nhấc bóng ra khỏi hố. Nếu người chơi kịp đi đến hố và nhấc bóng ra khỏi hố trước khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, kết quả hố đó của người chơi sẽ là par (3 gậy). Nếu bóng của người chơi được tìm thấy trên sân trước khi người chơi kịp đi đến hố và nhấc bóng ra, người chơi phải bỏ bóng dự phòng và tiếp tục đánh bóng gốc.

bóng dự phòng

III. Thả Bóng – Drop

Sau khi phát bóng, bóng của người chơi bị lún trong fairway. Người chơi nhấc bóng lên, xác định bóng bị lún, rồi xác định khu vực giải thoát (trong vòng 1 chiều dài của gậy driver kể từ vị trí ngay phía sau nơi bóng lún).

Hỏi 1: Người chơi đặt bóng gần nơi bóng lún, bên trong khu vực giải thoát rồi đánh đi. Người chơi có vi phạm luật không?

Trả lời: . Khi thực hiện giải thoát bóng lún, người chơi phải thả bóng. Nếu người chơi đặt bóng thay vì thả bóng, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy hoặc thua hố trong đấu đối kháng).

Hỏi 2: Người chơi thả bóng bên trong khu vực giải thoát. Bóng sau khi chạm mặt đất lăn đi một đoạn rồi dừng lại cách vị trí bóng lún 2 gậy driver, xa cờ hơn vị trí bóng lún. Người chơi đánh bóng từ đó. Người chơi có bị phạt không?

Trả lời. Người chơi sẽ nhận hình phạt chung do đánh bóng sai vị trí (bên ngoài khu vực giải thoát).

Hỏi 3: Người chơi thả bóng bên trong khu vực giải thoát. Bóng sau khi chạm mặt đất lăn đi một đoạn rồi dừng lại cách vị trí bóng lún 2 gậy driver, xa cờ hơn vị trí bóng lún. Người chơi thả một bóng khác (bóng 2), bóng 2 chạm mặt đất và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Người chơi nhặt bóng ban đầu và đánh bóng 2. Người chơi có bị phạt không?

Trả lời: Không. Khi bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải thả bóng lại. Ngoài ra, khi thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng, người chơi được phép thay thế một bóng khác. Người chơi cũng được phép thay thế bóng/ sử dụng một bóng khác nhau ở mỗi lần thả bóng (kể cả khi phải thả bóng lại).

Hỏi 4: Sau khi lau bóng, caddie của người chơi thả bóng bên trong khu vực giải thoát. Người chơi đánh bóng đi từ đó. Người chơi có vi phạm luật không?

Trả lời: . Chỉ người chơi mới được phép thả bóng của họ. Caddie không được phép thả bóng của người chơi. Người chơi sẽ nhận 1 gậy phạt nếu đánh bóng do caddie thả bên trong khu vực giải thoát.

Hỏi 5: Sau khi lau bóng, caddie của người chơi thả bóng xuống đất, bên ngoài khu vực giải thoát. Người chơi dùng gậy kéo lê bóng trên mặt đất vào bên trong khu vực giải thoát rồi đánh bóng từ đó. Người chơi có vi phạm luật không?

Trả lời: . Thả bóng là hành động “giữ bóng và buông bóng ra để nó rơi trong không trung, với ý định đưa bóng vào trong cuộc”; bóng phải được thả từ vị trí cao ngang đầu gối, để bóng rơi thẳng xuống. Người chơi trong tình huống này đã thả bóng sai cách, và do đó sẽ bị phạt 1 gậy.

thả bóng

IV. Thả Bóng, Đặt & Đặt Lại Bóng

Bóng của người chơi bị mất trong hồ nước có bờ dốc bên phải fairway, được đánh dấu bằng cọc màu đỏ. Người chơi xác định điểm bóng cắt nước rồi xác định khu vực giải thoát (KVGT) trong vòng 2 chiều dài của gậy driver kể từ điểm đó, trong khu vực chung và không gần cờ hơn.

Hỏi 1: Người chơi thả bóng bên trong KVGT. Bóng chạm mặt đất rồi lăn ra ngoài KVGT. Người chơi nhặt bóng lên rồi thả bóng lần 2, bóng vẫn lăn ra ngoài KVGT. Người chơi nhặt bóng rồi thả bóng lần 3, bóng nằm yên bên trong KVGT. Người chơi đánh bóng từ đó. Người chơi có bị phạt không?

Trả lời: . Theo luật 14.3b, nếu bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên ngoài KVGT, người chơi phải thả bóng đúng cách lần 2. Nếu bóng vẫn đến nằm yên bên ngoài KVGT, người chơi sẽ phải đặt bóng ở vị trí bóng chạm mặt đất đầu tiên ở lần thả thứ 2.

Trong tình huống này, sau 2 lần thả đúng cách mà bóng đến nằm yên bên ngoài KVGT, do đã tiếp tục thả bóng (thay vì đặt bóng) và đã đánh bóng đi nên người chơi sẽ bị phạt. Hình phạt phụ thuộc vào vị trí của bóng được đánh đi sau khi được thả lần thứ 3:

  • Nếu bóng sau khi thả nằm yên ở đúng vị trí mà người chơi lẽ ra đã phải đặt bóng (nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên ở lần thả thứ 2), người chơi sẽ bị phạt 1 gậy (luật 14.2b).
  • Nếu bóng sau khi thả nằm yên ở chỗ khác, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy hoặc thua hố trong đấu đối kháng) (luật 14.2 & 14.7a).
  • Lưu ý: nếu trước khi đánh bóng, người chơi nhận ra lỗi, họ có thể nhấc bóng lên rồi đặt bóng ở đúng vị trí theo yêu cầu (nơi bóng chạm mặt đất ở lần thả thứ 2) và đánh đi mà không bị phạt (luật 14.5).

Hỏi 2: Sau 2 lần thả bóng đúng cách mà bóng không nằm yên bên trong KVGT, người chơi đặt bóng ở vị trí bóng chạm đất ở lần thả thứ 2. Do địa hình dốc, sau khi đặt, bóng không nằm yên mà lăn đến chỗ khác bên trong KVGT. Người chơi đánh bóng từ đó. Người chơi có bị phạt không?

Trả lời: . Theo luật 14.3c, nếu bóng không nằm yên sau lần đặt bóng đầu tiên, người chơi phải đặt bóng lần 2 ở đúng vị trí mà họ đã đặt bóng lần đầu tiên. Người chơi do đó đã đánh bóng sai vị trí và sẽ nhận hình phạt chung.

Hỏi 3: Khi đặt bóng lần thứ 2, nhằm tránh cho bóng lăn đi lần nữa, người chơi ấn mạnh bóng xuống mặt đất để bóng nằm yên rồi đánh đi. Người chơi có vi phạm luật không?

Trả lời: . Theo luật 14.2c, vị trí bóng bao gồm cả vị trí theo phương ngang và phương thẳng đứng. Do đó, khi người chơi ấn mạnh bóng xuống mặt đất để bóng nằm yên, bóng đã được đặt bóng sai cách và sai vị trí. Ngoài ra, hành động ấn mạnh bóng xuống đất cũng làm thay đổi điều kiện vật lí của cú đánh tiếp theo của người chơi, vi phạm luật 8.2. Do hành động của người chơi vi phạm nhiều luật khác nhau, người chơi sẽ chỉ nhận hình phạt cao nhất, là hình phạt chung trong tình huống này (luật 1.3c).

Hỏi 4: Bóng không nằm yên sau lần đặt bóng thứ 2. Người chơi đặt bóng ở các vị trí khác bên trong KVGT, không gần cờ hơn vị trí đặt bóng đầu tiên, tuy nhiên bóng vẫn không thể nằm yên. Vị trí gần nhất và không gần cờ hơn vị trí đặt bóng đầu tiên mà bóng có thể nằm yên khi đặt là ở bên ngoài KVGT, trong khu vực chung. Người chơi đặt bóng ở đó và đánh bóng đi. Người chơi có bị phạt không?

Trả lời: Không. Người chơi đã xử lý đúng theo luật 14.2e.

V. Vô Tình Làm Bóng Di Chuyển

Hỏi 1: Bóng đang ở trên tee trong khu vực phát bóng. Khi đang swing nháp (practice swing), người chơi vô tình chạm gậy vào bóng và làm bóng di chuyển về phía trước. Xử lý thế nào?

Trả lời: Bóng đang nằm trên tee trong khu vực phát bóng không phải là bóng trong cuộc (xem định nghĩa Bóng Trong Cuộc – In Play). Cú swing nháp không phải là cú đánh (xem định nghĩa Cú Đánh – Stroke). Do đó, bóng đang ở trên tee trong khu vực phát bóng bị làm cho di chuyển bởi cú swing nháp có thể được đặt lại trên tee, đánh lại mà không bị phạt (luật 6.2b(5)).

Hỏi 2a: Bóng nằm trên fairway sau cú phát bóng. Khi đang swing nháp, người chơi vô tình chạm gậy vào bóng và làm bóng di chuyển về phía trước. Xử lý thế nào?
Trả lời: Bóng trên fairway của người chơi là bóng trong cuộc nằm trong khu vực chung. Theo luật 9.4, người chơi làm bóng di chuyển (cho dù là vô tình) sẽ bị phạt 1 gậy và phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (trước khi di chuyển). Cú đánh tiếp theo của người chơi là cú đánh thứ 3.

Hỏi 2b: Người chơi có thể xem cú swing nháp làm bóng di chuyển ở tình huống 2a là một cú đánh và thực hiện cú đánh tiếp theo (cú đánh thứ 3) từ vị trí mới của bóng không?

Trả lời: Tương tự như ở tình huống 1, cú swing nháp không phải là cú đánh, nên người chơi phải đặt lại bóng và chịu 1 gây phạt như ở tình huống 2a ở trên. Nếu người chơi không đặt lại bóng mà đánh bóng ở vị trí mới, người chơi sẽ bị phạt 2 gậy do đánh bóng sai vị trí (luật 14.7). Trong đấu gậy (stroke play), tùy thuộc vào tương quan giữa vị trí mới (sau khi bị di chuyển) so với vị trí ban đầu (trên fairway) của bóng, lỗi sai vị trí có thể là nghiêm trọng hay không (xem định nghĩa Vi Phạm Nghiêm Trọng – Serious Breach). Nếu là nghiêm trọng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

Lưu ý: nếu cú swing nháp làm bóng bay vào OB hoặc rơi xuống nước, người chơi cũng chỉ bị phạt 1 gậy và phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu trên fairway theo luật 9.4. Cú đánh tiếp theo là cú thứ 3.

Hỏi 3: Bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng (putting green). Khi đang swing nháp, người chơi vô tình chạm gậy vào bóng và làm bóng di chuyển về phía trước. Xử lý thế nào?

Trả lời: Theo luật 13.1d, người chơi không bị phạt do vô tình làm bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng và phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu.

VI. Khu Vực Phạt

Hỏi 1: Bóng của người chơi nằm ở vị trí khó trong khu vực phạt màu đỏ. Người chơi quyết định bóng không đánh được (unplayable ball), nhấc & thả bóng trong khu vực phạt, trong vòng 2 gậy driver kể từ vị trí bóng ban đầu, không gần cờ hơn và đánh lên green. Người chơi có phạm luật không, nếu có thì sẽ bị phạt thế nào?

Trả lời: Khi bóng nằm trong khu vực phạt, người chơi không được giải thoát bóng không đánh được (unplayable ball) theo luật 19. Lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi trong tình huống này là theo luật 17.1 và phải thả bóng bên ngoài khu vực phạt đó. Khi người chơi thả bóng bên trong khu vực phạt, người chơi đã thực hiện giải thoát sai luật. Khi đó, người chơi được xem như đã thực hiện giải thoát theo luật 17 và đã thả & đánh bóng sai vị trí.

Do đó, người chơi sẽ bị phạt tổng cộng là 3 gậy trong đấu gậy, bao gồm 1 gậy cho việc giải thoát khỏi khu vực phạt theo luật 17 và 2 gậy cho việc đánh sai vị trí theo luật 14.7 (nếu việc đánh sai vị trí không phải là lỗi vi phạm nghiêm trọng). Trong đấu đối kháng, người chơi sẽ bị thua hố đó.

Hỏi 2a: Người chơi phát bóng về hướng khu vực phạt màu đỏ bên phải fairway. Sau 2 phút tìm bóng, người chơi hội ý với bạn chơi và quyết định rằng bóng đã mất trong khu vực phạt, người chơi ước lượng vị trí bóng cắt vào khu vực phạt và thả 1 bóng khác trong vòng 2 gậy driver kể từ điểm đó, không gần cờ hơn. Trước khi người chơi thực hiện cú đánh, caddie của một bạn chơi phát hiện bóng gốc của người chơi nằm trên fairway, cách vị trí mà người chơi đã thả bóng khoảng 50 yards về phía cờ. Người chơi có được tiếp tục đánh bóng gốc từ fairway hay không?

Trả lời: Khi người chơi quyết định thả bóng chịu phạt theo luật 17, người chơi đã “biết hoặc gần như chắc chắn” (known or virtually certain) là bóng gốc của họ nằm trong khu vực phạt. Do đó, bóng được thả của người chơi đã trở thành bóng trong cuộc và bóng gốc đã không còn là bóng trong cuộc nữa và phải được bỏ đi, cho dù bóng gốc được tìm thấy trong sân trong vòng 3 phút kể từ khi bắt đầu tìm kiếm. Trong tình huống này, người chơi phải tiếp tục đánh với bóng được thả, cú đánh tiếp theo là cú thứ 3.

Hỏi 2b: Nếu người chơi nhấc bóng được thả và tiếp tục đánh với bóng gốc từ fairway, xử lí thế nào?

Trả lời: Tương tự như ở tình huống 2a, bóng được thả (bóng 2) là bóng trong cuộc và bóng gốc (bóng 1) là bóng sai (wrong ball). Khi nhấc bóng 2 và đánh bóng 1 trên fairway, người chơi đã đánh bóng sai, sẽ nhận hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy & thua hố trong đấu đối kháng) theo luật 6.3c.

Trong đấu gậy, người chơi phải sửa lỗi bằng cách đánh đúng bóng, là bóng mà người chơi đã nhấc lên (bóng 2). Do người chơi đã nhấc bóng 2, người chơi sẽ bị phạt thêm 1 gậy theo luật 9.4 và phải đặt lại bóng ở vị trí trước đó. Cú đánh tiếp theo của người chơi là cú thứ 6.

khu vực phạt

VII. Gậy – Luật 4.1

Hỏi 1: Số gậy tối đa tôi có thể mang theo trong 1 vòng đấu là bao nhiêu?

Trả lời: 14 gậy.

Hỏi 2: Tôi có 13 gậy trong túi khi bắt đầu vòng đấu. Ngày hôm đó, tôi đánh driver không tốt. Sau 3 hố, tôi muốn sử dụng 1 gậy driver khác. Tôi có 1 gậy driver cũ đang để trong xe ở bãi xe. Tôi có thể thêm và sử dụng gậy driver cũ đó cho các hố còn lại trong vòng đấu đó không?

Trả lời: Được, miễn là việc thêm gậy của bạn không làm trì hoãn cuộc chơi (bạn có thể nhờ nhân viên sân lấy gậy từ trong xe và mang đến cho bạn trong khi bạn vẫn tiếp tục chơi).

Hỏi 3: Tôi có 2 gậy driver và 2 gậy putter trong túi gậy. Có bị phạt không?

Trả lời: Không, nếu tổng số gậy trong túi của bạn không nhiều hơn 14.

Hỏi 4: Sau khi phát bóng ở hố 1, tôi phát hiện có 15 gậy trong túi của tôi. Tôi chỉ mới sử dụng gậy driver ở hố đó. Tôi có bị phạt trong đấu gậy (stroke play) không?

Trả lời: Có, bạn sẽ bị phạt 2 gậy do có nhiều hơn số gậy cho phép.

Hỏi 5: Sau khi đánh xong hố 3, tôi phát hiện có 15 gậy trong túi của tôi. Trong đấu gậy, tôi sẽ bị phạt tổng cộng là 6 gậy (2 gậy/hố) phải không?

Trả lời: Bạn sẽ bị phạt tổng cộng là 4 gậy (2 gậy/hố ở 2 hố đầu tiên) do có nhiều hơn 14 gậy. Trong đấu gậy, bạn sẽ bị phạt 2 gậy/hố, tối đa 4 gậy/vòng đấu nếu có nhiều hơn số gậy cho phép trong vòng đấu.

Hỏi 6: Ở tình huống 5 nói trên, sau khi bị phạt 4 gậy, tôi có thể tiếp tục sử dụng 15 gậy đến hết vòng đấu không?

Trả lời: Không. Khi phát hiện có nhiều hơn 14 gậy trong túi (tình huống của câu hỏi 4 và 5), bạn phải lập tức bỏ bớt gậy ra khỏi cuộc chơi để số gậy còn lại của bạn không nhiều hơn 14. Nếu không bỏ bớt gậy lập tức, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu.

Hỏi 7: Ở câu hỏi 4 & 5 nói trên, hình phạt của tôi là gì trong đấu đối kháng? Giả sử trong tình huống của câu hỏi 4, sau 3 hố tôi đang dẫn đối thủ 1 hố (1 up) khi phát hiện có 15 gậy?

Trả lời: Trong đấu đối kháng, bạn sẽ bị trừ 1 hố vào kết quả của trận đấu ở thời điểm cuối của hố mà bạn có nhiều hơn số gậy cho phép. Sẽ bị trừ tối đa là 2 hố/vòng đấu.

Do đó, ở tình huống câu hỏi 4, kết quả của trận đấu sẽ được điều chỉnh, trừ của bạn 2 hố. Theo đó, sau khi kết thúc hố 3, bạn đang bị dẫn 1 hố (1 down).

Ở tình huống câu hỏi 3, bạn tiếp tục đánh hết hố 1 (sau khi đã bỏ bớt 1 gậy), rồi trừ 1 hố vào kết quả của hố đầu tiên. Theo đó, nếu sau hố 1: a) bạn đang dẫn 1 hố, kết quả điều chỉnh = hòa (even); b) bạn đang hòa, kết quả điều chỉnh = bạn bị dẫn 1 hố (1 down) hoặc c) bạn đang thua 1 hố, kết quả điều chỉnh = bạn bị dẫn 2 hố (2 down).

P.S. Trong tất cả các tình huống ở trên, người chơi đều sử dụng gậy hợp chuẩn (conforming clubs).

Hỏi 8: Sau khi phát hiện có 15 gậy trong túi, tôi phải bỏ bớt 1 gậy. Tôi có thể bỏ bất kì gậy nào?

Trả lời: Nếu bạn đã có 15 gậy từ đầu vòng đấu, bạn có thể bỏ bớt bất kì gậy nào. Nếu bạn đã bắt đầu vòng đấu với 14 gậy hoặc ít hơn, sau đó thêm 1 hoặc vài gậy khác khi đang chơi, bạn phải bỏ bớt những gậy đã thêm vào đó.

Hỏi 9: Khi phát hiện có 15 gậy trong túi, tôi đang ở giữa sân, không gần club house hay chòi nghỉ nào. Làm sao để tôi bỏ bớt 1 gậy thừa trong túi?

Trả lời: Bạn có thể bỏ bớt gậy trong túi bằng các cách sau:

  1. Thông báo với bạn chơi/đối thủ là bạn sẽ bỏ bớt 1 gậy nào đó, hoặc
  2. Lật úp gậy bạn muốn bỏ ở trong túi, hoặc đặt nó trên sàn xe điện hoặc đưa gậy cho 1 người khác (marshall, starter …).
  • Lưu ý là sau khi đã thực hiện 1 trong các hành động trên, bạn không được phép sử dụng gậy đã bỏ đi đó trong phần còn lại của vòng đấu.

Hỏi 10: Tôi bắt đầu vòng đấu với 14 gậy. Sau khi kết thúc hố 2, bạn chơi đi chung xe điện với tôi bỏ nhầm 1 gậy vào túi của tôi nên khi kết thúc hố 3, trong túi tôi có đến 15 gậy. Tôi có bị phạt ở hố 3 không?

Trả lời: Không, miễn là ở hố 3 bạn không sử dụng gậy nói trên của bạn chơi.

Hỏi 11: Sau khi phát bóng bằng driver ở hố 1, bóng bị slice nên tôi chỉnh lại đầu driver từ vị trí neutral qua vị trí chống slice để sử dụng ở các hố sau. Có vấn đề gì không?

Trả lời: Có. Bạn không được phép cố tình thay đổi đặc tính kĩ thuật của gậy trong vòng đấu bằng cách điều chỉnh các tính năng có thể điều chỉnh được của gậy. Nếu bạn thực hiện cú đánh với gậy driver đã được điều chỉnh nói trên, bạn sẽ bị truất quyền thi đấu. Để tiếp tục sử dụng gậy driver này ở phần còn lại của vòng đấu mà không bị phạt, bạn phải điều chỉnh vị trí đầu gậy trở về neutral như trước.

Hỏi 12: Tôi có 14 gậy trong túi. Ở hố 3, sau khi cứu bóng từ sau gốc cây, gậy 7 sắt của tôi bị cong. Tôi có thể thay gậy 7 sắt này bằng một gậy 7 sắt khác để chơi các hố còn lại không?

Trả lời: Không. Bạn chỉ có thể sửa gậy 7 sắt nói trên (như là uốn lại cho thẳng như lúc đầu & không được làm trì hoãn cuộc chơi) mà không được thay thế nó. Trong trường hợp không sửa được, bạn có thể tiếp tục sử dụng gậy 7 sắt này ở tình trạng bị cong ở phần còn lại của vòng đấu.

Hỏi 13: Tôi có 13 gậy trong túi. Ở hố 3, sau khi cứu bóng từ sau gốc cây, gậy 7 sắt của tôi bị cong. Tôi có thể thêm một gậy 7 sắt khác để chơi các hố còn lại không?

Trả lời: Được. Do bạn có 13 gậy, bạn có thể thêm 1 gậy trong vòng đấu.

Hỏi 14: Tôi có 14 gậy trong túi. Ở hố 3, sau khi cứu bóng từ sau gốc cây, gậy 7 sắt của tôi bị cong. Bạn chơi cùng nhóm của tôi sử dụng cùng loại gậy sắt giống tôi. Tôi có thể mượn gậy 7 sắt của bạn tôi để đánh ở các hố tiếp theo không?

Trả lời: Không. Bạn không được phép mượn hoặc sử dụng chung gậy với bất kì người chơi nào khác trên sân. Nếu vi phạm, bạn sẽ bị phạt 2 gậy, tối đa 4 gậy/vòng đấu (đấu gậy) hoặc trừ 1 hố, tối đa 2 hố/vòng đấu (đấu đối kháng). Bạn phải lập tức bỏ gậy đã mượn hoặc sử dụng chung đó ra khỏi cuộc chơi hoặc trả lại cho bạn chơi của bạn.

chơi golf

Trên đây là tổng hợp những câu hỏi thường gặp về luật golf của Alegolf (theo dõi ngay để cập nhật những thông tin chuyển môn kỹ thuật golf mới nhất).

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công