Bảng phí chơi golf, đặt sân golf của sân golf Long Thành năm 2015

9 năm trước

Alegolf xin gửi đến Quý Hội viên bảng giá chơi golf năm 2015 của sân golf Long Thành.

* Đơn vị được tính theo VNĐ (Việt Nam Đồng).

Loại khách 9 Hố 18 Hố 27 Hố 36 Hố
Hội viên (Ngày thường, Cuối tuần, Lễ) 304,000 506,000 759,000 1,012,000
Hội viên thẻ nổi (Ngày thường) 528,000 880,000 1,320,000 1,760,000
Hội viên thẻ nổi (Cuối tuần, Ngày Lễ) 646,800 1,078,000 1,617,000 2,156,000
Khách lẻ (Ngày thường) 924,000 1,540,000 2,310,000 3,080,000
Khách lẻ (Cuối tuần, Ngày Lễ) 1,782,000 2,970,000 4,455,000 5,940,000

 

* Ngày thường: Từ thứ 2 đến thứ 6

* Cuối tuần: Gồm ngày thứ 7 và Chủ Nhật

* Ngày lễ: Bao gồm tất cả ngày lễ của Việt Nam do chính phủ quy định

Long Thanh Golf Club

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công