Sea Links Golf & Country Club

씨링크스 골프클럽은 호치민시에서 200Km 거리의 판티엣시에 위치한 베트남의 골프코스로서, 아름다운 시골지역의 중심지역에 자리 잡고 있습니다인근 관광 명소로는 라우  호앙, Poshanu 타워 디아스톤, 함티엔과 혼곰 등이 있습니다. 이 곳은 사이공의 빅토리아, 무이네와 뱀부 빌리지와 같이 유명한 관광명소와 동급의 명소로 알려져 있습니다.

씨링크스는 판티엣 지역의 2번째 골프코스로서, 오션듄 골프클럽과 함께 베트남 해안마을에 있어 2개의 보석과도 같은 코스입니다. 씨링크스는 아름다운 모래 언덕과 절벽으로 이루어진 160 헥타르의 면적에 지어졌습니다. 골프코스는 Full Moon 해변에서 불과 몇분거리의 바다가에 있어 바다를 내려다 보는 환상적인 경관을 가지고 있습니다. 코스 설계자인 Golfplan사의 Ronal Fream은 원래의 백사장의 모래언덕 지역을 최대한 강조하는 디자인을 채용하여 설계하였습니다.

씨링크는 무이네 베이의  트인 전망과 함께 골퍼들에게 특별한 매력을 제공합니다. 골퍼는 베트남은 물론 아시아 어디에서도 경험하기 어려운 전통적인 링크스 스타일의 골프 코스를 경험할 수 있습니다.

전장 7,700야드의 길이로 홀은 자신만의 아름다움과 도전의 연속입니다. 특히 긴 파5홀과 2개의 파3 아일랜드 홀은 주목해야 할 홀입니다. 무시무시한 불규칙적인 그린과 페어웨이는 골퍼들의 도전심을 자극합니다. '아시아에서 가장 도전적인 링크스 스타일의 골프 코스' 선정된 씨링크스는 베트남 최고의 골프코스의 하나로 인정받고 있습니다

Read more...

씨링크스 골프클럽은 호치민시에서 200Km 거리의 판티엣시에 위치한 베트남의 골프코스로서, 아름다운 시골지역의 중심지역에 자리 잡고 있습니다인근 관광 명소로는 라우  호앙, Poshanu 타워 디아스톤, 함티엔과 혼곰 등이 있습니다. 이 곳은 사이공의 빅토리아, 무이네와 뱀부 빌리지와 같이 유명한 관광명소와 동급의 명소로 알려져 있습니다.

씨링크스는 판티엣 지역의 2번째 골프코스로서, 오션듄 골프클럽과 함께 베트남 해안마을에 있어 2개의 보석과도 같은 코스입니다. 씨링크스는 아름다운 모래 언덕과 절벽으로 이루어진 160 헥타르의 면적에 지어졌습니다. 골프코스는 Full Moon 해변에서 불과 몇분거리의 바다가에 있어 바다를 내려다 보는 환상적인 경관을 가지고 있습니다. 코스 설계자인 Golfplan사의 Ronal Fream은 원래의 백사장의 모래언덕 지역을 최대한 강조하는 디자인을 채용하여 설계하였습니다.

씨링크는 무이네 베이의  트인 전망과 함께 골퍼들에게 특별한 매력을 제공합니다. 골퍼는 베트남은 물론 아시아 어디에서도 경험하기 어려운 전통적인 링크스 스타일의 골프 코스를 경험할 수 있습니다.

전장 7,700야드의 길이로 홀은 자신만의 아름다움과 도전의 연속입니다. 특히 긴 파5홀과 2개의 파3 아일랜드 홀은 주목해야 할 홀입니다. 무시무시한 불규칙적인 그린과 페어웨이는 골퍼들의 도전심을 자극합니다. '아시아에서 가장 도전적인 링크스 스타일의 골프 코스' 선정된 씨링크스는 베트남 최고의 골프코스의 하나로 인정받고 있습니다

Hide...
Mon
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Wed
높은 온도:33℃
낮은 온도:23℃
Thu
높은 온도:33℃
낮은 온도:22℃
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:21℃
Sat
높은 온도:32℃
낮은 온도:22℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:23℃

Sea Links Golf & Country Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13872.7333547197426309534397168418332953035040336520632744315955833416670
 White13671.6324516167406291512366143390311550231938733817329740515250530786193
 Red13370.2259451136370258487342108311272246027335429615523737412848327605482
 Gold14074.2356552221462339577429202444358256136643538822034746817960635707152
 Black14576.4356552221462339577429202444358256136643538822034746817960635707152
 Par  453445434365444344353672

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Mon
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Wed
높은 온도:33℃
낮은 온도:23℃
Thu
높은 온도:33℃
낮은 온도:22℃
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:21℃
Sat
높은 온도:32℃
낮은 온도:22℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:23℃

Sea Links Golf & Country Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13872.7333547197426309534397168418332953035040336520632744315955833416670
 White13671.6324516167406291512366143390311550231938733817329740515250530786193
 Red13370.2259451136370258487342108311272246027335429615523737412848327605482
 Gold14074.2356552221462339577429202444358256136643538822034746817960635707152
 Black14576.4356552221462339577429202444358256136643538822034746817960635707152
 Par  453445434365444344353672
30 11 2020

The Sea Links Open Club Championship is the largest annual tournament on the course with the aim of honoring customers, members, and supporters of the Sea Links course. Season 2020, the tournament will be officially held on 12/12 with a very attractive prize system.

25 11 2020

Giải Golf Vô Địch CLB Sea Links Mở Rộng là giải đấu thường niên lớn nhất của sân với mục đích tri ân khách hàng, hội viên, cũng như những người luôn ủng hộ sân Sea Links. Mùa giải 2020 giải đấu được chính thức diễn ra vào ngày 12/12 sắp tới với hệ thống giải thưởng vô cùng hấp dẫn.

25 12 2019
golf nghia tinh binh thuan

On December 28th, Binh Thuan Charity Golf Tournament will take place at Sea Links Golf & Country Club with the gathering of nearly 200 golfers nationwide.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장