Dalat at 1200 Golf Club

최초의 아시아 투어 챔피언십 경기를 위한 18홀 코스로서, 새로운 형태의 클럽하우스와 함께 다랏 at 1200 골프클럽은, 투어 프로와 아마추어 골퍼 모두에게 새로운 골프 라운딩 표준을 제시하고 있습니다.

고산 도시인 달랏의 해발 1,200m 위치하고, 멤버들의 년중 라운딩이 가능한 건조기후인 '고원 기후'는 우리 골프클럽의 최대 장점입니다. 소나무 숲이 우거진 세곳의 계곡을 경계로, 2,100 에이커의 호수는 한여름에도 상쾌한 바람이 부는 미기후의 특징을 가지고 있습니다.

호치민에서 비행기로 40분 거리이며, 아시아 주요 도시에서도 비행기로  시간 밖에 걸리지 않는 달랏 at 1200 골프클럽은 아시아의 다른 어떠한 클럽과도 비교할 수 없는 진정한 골프클럽입니

Read more...

최초의 아시아 투어 챔피언십 경기를 위한 18홀 코스로서, 새로운 형태의 클럽하우스와 함께 다랏 at 1200 골프클럽은, 투어 프로와 아마추어 골퍼 모두에게 새로운 골프 라운딩 표준을 제시하고 있습니다.

고산 도시인 달랏의 해발 1,200m 위치하고, 멤버들의 년중 라운딩이 가능한 건조기후인 '고원 기후'는 우리 골프클럽의 최대 장점입니다. 소나무 숲이 우거진 세곳의 계곡을 경계로, 2,100 에이커의 호수는 한여름에도 상쾌한 바람이 부는 미기후의 특징을 가지고 있습니다.

호치민에서 비행기로 40분 거리이며, 아시아 주요 도시에서도 비행기로  시간 밖에 걸리지 않는 달랏 at 1200 골프클럽은 아시아의 다른 어떠한 클럽과도 비교할 수 없는 진정한 골프클럽입니

Hide...
Wed
높은 온도:25℃
낮은 온도:13℃
Thu
높은 온도:24℃
낮은 온도:13℃
Fri
높은 온도:25℃
낮은 온도:13℃
Sat
높은 온도:26℃
낮은 온도:13℃
Sun
높은 온도:27℃
낮은 온도:13℃
Mon
높은 온도:26℃
낮은 온도:13℃
Tue
높은 온도:26℃
낮은 온도:14℃

 

The Dàlat at 1200

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8408600204469437412567186568385145439456819842737019061243936527503
 Blue13572.7356533175395370363486155515334840535950715538734614555537532346582
 Red12871.6282441120293310321445103415273033733048313337128712749430228645594
 Yellow13572.7384581188432405390519164530359343236653318440537016759641734707063
 Par  453444535374453443543673
                         
                         
                         
                         
                         
                        

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Wed
높은 온도:25℃
낮은 온도:13℃
Thu
높은 온도:24℃
낮은 온도:13℃
Fri
높은 온도:25℃
낮은 온도:13℃
Sat
높은 온도:26℃
낮은 온도:13℃
Sun
높은 온도:27℃
낮은 온도:13℃
Mon
높은 온도:26℃
낮은 온도:13℃
Tue
높은 온도:26℃
낮은 온도:14℃

 

The Dàlat at 1200

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8408600204469437412567186568385145439456819842737019061243936527503
 Blue13572.7356533175395370363486155515334840535950715538734614555537532346582
 Red12871.6282441120293310321445103415273033733048313337128712749430228645594
 Yellow13572.7384581188432405390519164530359343236653318440537016759641734707063
 Par  453444535374453443543673
                         
                         
                         
                         
                         
                        

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장