BRG Kings Island Golf Resort - Lakeside

킹스 아일랜드 골프 코스는 350ha의 땅과 1,500ha의 호수에 위치한 36 개의 홀로 구성되어 있습니다. 호숫가 골프장 (18 홀)의 이름조차도이 코스의 특징을 보여줍니다. 18 홀 중 14 개가 호수로 골프를 치는 경험을 선사합니다. 한편 마운틴 뷰 (18 홀)는 주변의 산들과 함께 숨막히는 아름다운 자연 경관의 이미지로 인해 잊혀지지 않을 것입니다.

Lakeside는 1993 년 미국 캘리포니아의 Mission Hills와 같은 주요 프로젝트에서 유명한 미국 건축가 Robert Mc Farland가 디자인했습니다. Lakeside 코스를 설계하는 동안 가장 어려운 일은 자연 지형을 유지하면서 기존 지형을 유지하는 것이 었습니다. 재능있는 건축가는 1,500 헥타르의 주변 호수에서 많은 골프 홀을 디자인하기 위해 이러한 장점을 활용했습니다. 골드 티에서 6,516 야드 거리에있는이 파 72 골프 코스는 핸디캡이나 골프 능력에 관계없이 많은 도전을 선수에게 줄 것입니다. 여기 그린은 아주 작지만 매우 아름답습니다. 녹색으로 자란 잔디는 TifDwarf 잔디이며 페어웨이는 버뮤다 잔디를 사용합니다. 레이크 사이드 야드 (Lakeside yard)는 외국인 전문가와 전문 지역 직원이 주기적으로 유지하여 골프장을 항상 최상의 상태로 유지할 수 있도록합니다.

Read more...

킹스 아일랜드 골프 코스는 350ha의 땅과 1,500ha의 호수에 위치한 36 개의 홀로 구성되어 있습니다. 호숫가 골프장 (18 홀)의 이름조차도이 코스의 특징을 보여줍니다. 18 홀 중 14 개가 호수로 골프를 치는 경험을 선사합니다. 한편 마운틴 뷰 (18 홀)는 주변의 산들과 함께 숨막히는 아름다운 자연 경관의 이미지로 인해 잊혀지지 않을 것입니다.

Lakeside는 1993 년 미국 캘리포니아의 Mission Hills와 같은 주요 프로젝트에서 유명한 미국 건축가 Robert Mc Farland가 디자인했습니다. Lakeside 코스를 설계하는 동안 가장 어려운 일은 자연 지형을 유지하면서 기존 지형을 유지하는 것이 었습니다. 재능있는 건축가는 1,500 헥타르의 주변 호수에서 많은 골프 홀을 디자인하기 위해 이러한 장점을 활용했습니다. 골드 티에서 6,516 야드 거리에있는이 파 72 골프 코스는 핸디캡이나 골프 능력에 관계없이 많은 도전을 선수에게 줄 것입니다. 여기 그린은 아주 작지만 매우 아름답습니다. 녹색으로 자란 잔디는 TifDwarf 잔디이며 페어웨이는 버뮤다 잔디를 사용합니다. 레이크 사이드 야드 (Lakeside yard)는 외국인 전문가와 전문 지역 직원이 주기적으로 유지하여 골프장을 항상 최상의 상태로 유지할 수 있도록합니다.

Hide...

Lakeside

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13072.0308512157383355320558200415320853539821351117240022347138533086516
 Blue12270.1294500130359355300550186400307450437019651117236920346136231486222
 Red11870.524538580264262195483117318234941128916438714131211543128325334882
 White11869.3373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Par  453444534365435343543672

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

Lakeside

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13072.0308512157383355320558200415320853539821351117240022347138533086516
 Blue12270.1294500130359355300550186400307450437019651117236920346136231486222
 Red11870.524538580264262195483117318234941128916438714131211543128325334882
 White11869.3373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Par  453444534365435343543672
08 08 2020
brg golf - brg kings island lakeside - sân golf đồng mô

   BRG Kings Island - Lakeside is a Parkland-style golf course is a must-see destination for golf enthusiasts visiting Hanoi or Hanoi golfers who want to introduce golf specialties here.

05 08 2020
brg golf - brg kings island lakeside - sân golf đồng mô

   Sân BRG Kings Island - Lakeside mang phong cách Parkland là điểm đến không thể bỏ qua cho những tín đồ đam mê golf ghé thăm Hà Nội hoặc golfer Hà Nội muốn giới thiệu đặc sản golf nơi đây.

29 06 2020
happyy birthday utc golf club 2020

The second birthday golf tournament of UTC Golf Club will take place on July 4 at BRG Kings Island Golf Resort.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장