Taekwang Jeongsan Country Club

"Taekwang Jeongsan Country Club"由Ronald W.Fream领头设计师设计,基于科学和艺术之间的和谐。该球场位于同奈省,在美丽而安静的位置。

"Taekwang Jeongsan Country Club"是同奈省进入运行的第三个球场。这是由Jeongsan维娜有限公司,属于韩国泰光集团作为投资者的一个高尔夫球场。这个18洞高尔夫球场是娱乐工程,度假村和优越服务的 链条。

"Taekwang Jeongsan Country Club"是越南第一家让游客通过公路或水路旅行并发展越南前所未有新型的度假胜地的高尔夫球场

Read more...

"Taekwang Jeongsan Country Club"由Ronald W.Fream领头设计师设计,基于科学和艺术之间的和谐。该球场位于同奈省,在美丽而安静的位置。

"Taekwang Jeongsan Country Club"是同奈省进入运行的第三个球场。这是由Jeongsan维娜有限公司,属于韩国泰光集团作为投资者的一个高尔夫球场。这个18洞高尔夫球场是娱乐工程,度假村和优越服务的 链条。

"Taekwang Jeongsan Country Club"是越南第一家让游客通过公路或水路旅行并发展越南前所未有新型的度假胜地的高尔夫球场

Hide...

评分

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场