Montgomerie Links Vietnam

蒙哥马利球场涵盖的设计是接近本地的自然条件,包括:气候温暖,东海宁静的空间及雄伟壮观的五行山。

越南蒙哥马利链接球场有一个宝贵的资产就是理想的自然条件。海滩卵石,海风吹拂的沙丘,乡土树种结成一个有魅力的高尔夫球场。这个18洞高尔夫球场的球道是天然和人类的完美结合,符合球手个级别的高尔夫球能力

Read more...

蒙哥马利球场涵盖的设计是接近本地的自然条件,包括:气候温暖,东海宁静的空间及雄伟壮观的五行山。

越南蒙哥马利链接球场有一个宝贵的资产就是理想的自然条件。海滩卵石,海风吹拂的沙丘,乡土树种结成一个有魅力的高尔夫球场。这个18洞高尔夫球场的球道是天然和人类的完美结合,符合球手个级别的高尔夫球能力

Hide...
Fri
高温:27℃
低温:22℃
Sat
高温:25℃
低温:22℃
Sun
高温:24℃
低温:21℃
Mon
高温:26℃
低温:21℃
Tue
高温:25℃
低温:20℃
Wed
高温:24℃
低温:21℃
Thu
高温:26℃
低温:21℃

Montgomerie Links

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue12772.3552176352304118466422371440320139518850943120434640537756434196620
 White11867.9488133320272100423402326365282935213347640218027731634447829585787
 Red11369.045812429124379335350305316250131212242635414620730030842626015102
 Monty13374.5581197387321146487454415499348742220552745522036143139558836047091
 Par  534435444364354344453672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hot deal
07:03
1.850.000 VND
3.425.000 VND
07:19
1.850.000 VND
3.425.000 VND
07:35
1.850.000 VND
3.425.000 VND
Tee-time Sáng
05:59
1.850.000VND
18
4
06:15
1.850.000VND
18
4
06:31
1.850.000VND
18
4
06:47
1.850.000VND
18
4
07:03
1.850.000VND
18
4
07:19
1.850.000VND
18
4
07:35
1.850.000VND
18
4
07:51
1.850.000VND
18
4
08:07
1.850.000VND
18
4
08:23
1.850.000VND
18
4
08:39
1.850.000VND
18
4
08:55
1.850.000VND
18
4
09:11
1.850.000VND
18
4
09:27
1.850.000VND
18
4
09:43
1.850.000VND
18
4
09:59
1.850.000VND
18
4
10:15
1.850.000VND
18
4
10:31
1.850.000VND
18
4
10:47
1.850.000VND
18
4
Tee-time Chiều
11:08
1.850.000VND
18
4
11:24
1.850.000VND
18
4
11:40
1.850.000VND
18
4
11:56
1.850.000VND
18
4
12:12
1.850.000VND
18
4
12:28
1.850.000VND
18
4
12:44
1.850.000VND
18
4
13:00
1.850.000VND
18
4
13:16
1.850.000VND
18
4
13:32
1.850.000VND
18
4
Fri
高温:27℃
低温:22℃
Sat
高温:25℃
低温:22℃
Sun
高温:24℃
低温:21℃
Mon
高温:26℃
低温:21℃
Tue
高温:25℃
低温:20℃
Wed
高温:24℃
低温:21℃
Thu
高温:26℃
低温:21℃

Montgomerie Links

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue12772.3552176352304118466422371440320139518850943120434640537756434196620
 White11867.9488133320272100423402326365282935213347640218027731634447829585787
 Red11369.045812429124379335350305316250131212242635414620730030842626015102
 Monty13374.5581197387321146487454415499348742220552745522036143139558836047091
 Par  534435444364354344453672
23 10 2020
montgomerie links club championship lần thứ 11
Để kỷ niệm 10 năm hoạt động của sân golf Montgomerie Links, giải vô địch câu lạc bộ lần thứ 11 Club Championship 2020 được tổ chức vào thứ bảy, ngày 7 tháng 11, 2020 tới đây.
05 07 2019
05 07 2019

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场