Long Bien Golf Course

龙边高尔夫球场建立的目的是带来高尔夫体验空间,用最高级的服务以及现代化国际标准设备系统。位于龙边郡,离河内市中心约10公里,龙边高尔夫球场是在河内市27洞的唯一球场。与“开放”的模型,全天日夜活动,俱乐部会所根据东南亚的建筑建设,是东南亚规模最大的建筑,地板面积为1万平方米

Read more...

龙边高尔夫球场建立的目的是带来高尔夫体验空间,用最高级的服务以及现代化国际标准设备系统。位于龙边郡,离河内市中心约10公里,龙边高尔夫球场是在河内市27洞的唯一球场。与“开放”的模型,全天日夜活动,俱乐部会所根据东南亚的建筑建设,是东南亚规模最大的建筑,地板面积为1万平方米

Hide...

A to B

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363550619040234418938537061544734487083
 Blue12771.8448422360169513186350470515343348217637932316837335559442432746707
 White11567.6375368319121473148372406462304443912633927112632630251536028045848
 Red12469.4350326275104440136284439417277142310127924510627725744733024655236
 Par  444353445365344344543672

A to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363536052840335812934137248013931106745
 Blue12771.844842236016951318635047051534333444953873459532235045811529116344
 White11567.637536831912147314837240646230443224583503279532131542011527235767
 Red12469.43503262751044401362844394172771283425322297812802783949824585229
 Par  444353445364544344533672

B to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8506190402344189385370615447344836052840335812934137248013931106558
 Blue12771.848217637932316837335559442432743444953873439532235045811529096183
 White11567.643912633927112632630251536028043224583503279532131542011527235527
 Red12469.44231012792451062772574473302465283425322297812802783949824584923
 Par  534434454364544344533672

评分

5.8 /
Normal 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7 2
Caddie 8 2
位置 7.5 2
价钱 8.5 2
风景 8 2
设施 8.5 2
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

A to B

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363550619040234418938537061544734487083
 Blue12771.8448422360169513186350470515343348217637932316837335559442432746707
 White11567.6375368319121473148372406462304443912633927112632630251536028045848
 Red12469.4350326275104440136284439417277142310127924510627725744733024655236
 Par  444353445365344344543672

A to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363536052840335812934137248013931106745
 Blue12771.844842236016951318635047051534333444953873459532235045811529116344
 White11567.637536831912147314837240646230443224583503279532131542011527235767
 Red12469.43503262751044401362844394172771283425322297812802783949824585229
 Par  444353445364544344533672

B to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8506190402344189385370615447344836052840335812934137248013931106558
 Blue12771.848217637932316837335559442432743444953873439532235045811529096183
 White11567.643912633927112632630251536028043224583503279532131542011527235527
 Red12469.44231012792451062772574473302465283425322297812802783949824584923
 Par  534434454364544344533672
20 04 2021
Over the past 7 years of continuous development, Long Bien Golf Course has become a familiar destination for many golfers in the North. Let's listen to the compliments and reviews of golfers for the golf course.
20 04 2021
Trải qua hành trình 7 năm không ngừng phát triển, Sân golf Long Biên đã trở thành một điểm đến thân quen với nhiều golfer miền Bắc. Hãy cùng nghe những lời khen, đánh giá của các golfer dành cho sân golf.
25 03 2021
sân golf long biên

   Trong 7 năm qua, Sân golf Long Biên đã chuyển mình từ một “Điểm đến mới”, trở thành lựa chọn thân quen của nhiều golfer.

评分

5.8 /
Normal 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7 2
Caddie 8 2
位置 7.5 2
价钱 8.5 2
风景 8 2
设施 8.5 2
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场