Vinpearl Golf Phu Quoc

푸궉 국립공원 내 무성한 나무 숲 250 에이커에 자리 잡은 빈펄 골프 푸궉은 열대 낙원과 아름다운 해변으로 유명한 마법과도 같은 섬에, 마치 자연에 파묻힌 것과 같은 느낌을 제공하고 있습니다. 놀랍도록 아름다운 27홀의 골프 코스는 처음보는 순간 숨막힐 듯 아름다운 풍경과 유니크한 경험을 맛보게 합니다.
골퍼는 직조와 아름다운 풍경을 통해 구비치는 굴곡의 페어웨이를 체험할  있습니다 코스는 또한 깨끗한 동해의 아름다운 배경으로 열대 숲의 숨막힐 듯한 탁 트인 전망을 제공합니다.
현대적인 시설이 완비된 클럽하우스는 다양한 간식과 다과를 준비, 휴식을 찾는 골퍼에게 세련되고 편안한 레스토랑과 바를 제공합니다또한 항상 필요한 도움을 받을 수있는 친절하고 전문적인 서비스 팀과함께 클럽하우스에는 골프 프로샵, 보관 록커와 객실이 완비되어 있습니다

Read more...

푸궉 국립공원 내 무성한 나무 숲 250 에이커에 자리 잡은 빈펄 골프 푸궉은 열대 낙원과 아름다운 해변으로 유명한 마법과도 같은 섬에, 마치 자연에 파묻힌 것과 같은 느낌을 제공하고 있습니다. 놀랍도록 아름다운 27홀의 골프 코스는 처음보는 순간 숨막힐 듯 아름다운 풍경과 유니크한 경험을 맛보게 합니다.
골퍼는 직조와 아름다운 풍경을 통해 구비치는 굴곡의 페어웨이를 체험할  있습니다 코스는 또한 깨끗한 동해의 아름다운 배경으로 열대 숲의 숨막힐 듯한 탁 트인 전망을 제공합니다.
현대적인 시설이 완비된 클럽하우스는 다양한 간식과 다과를 준비, 휴식을 찾는 골퍼에게 세련되고 편안한 레스토랑과 바를 제공합니다또한 항상 필요한 도움을 받을 수있는 친절하고 전문적인 서비스 팀과함께 클럽하우스에는 골프 프로샵, 보관 록커와 객실이 완비되어 있습니다

Hide...
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:22℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:22℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:23℃
Fri
높은 온도:31℃
낮은 온도:22℃
Sat
높은 온도:31℃
낮은 온도:21℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:21℃
Mon
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Caddie
Giày/Shoes
Asean utility
Giày

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:22℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:22℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:23℃
Fri
높은 온도:31℃
낮은 온도:22℃
Sat
높은 온도:31℃
낮은 온도:21℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:21℃
Mon
높은 온도:32℃
낮은 온도:23℃
Caddie
Giày/Shoes
Asean utility
Giày
11 09 2020
vinpearl golf phú quốc
In September, the weather of Phu Quoc charms tourists with the golden sun and blue sea mixed with cool breezes, it is the best time to play golf at Vietnam's pearl island - here at Vinpearl Resort Golf Phu Quoc.
11 09 2020
vinpearl golf phú quốc
Tháng 9, tiết trời Phú Quốc "quyến rũ" du khách bằng nắng vàng biển xanh xen lẫn những cơn gió mát, là thời điểm không thể tuyệt vời hơn khi đến chơi golf tại đảo ngọc của Việt Nam nói chung và thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Golf Phú Quốc nói riêng.
05 07 2019

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장