Taekwang Jeongsan Country Club

태광 정선 컨트리 클럽은 동나이 (Dong Nai) 강에 둘러싸인다이 푸옥 생태 섬에 위치하고 있으며, 베트남 경제의 중심지 호치민시에서 배를 타고  25  정도 소요됩니다.

남부 베트남 최고의 주거지역으로 건설이 예정되어 있는 다이 푸옥 섬은 최고의 별장지역으로 기대를 모으고 있습니다. 다이 푸옥은 롱탄 국제공항에서 자동차로 20 거리의 편리한 로케이션이 최대의 장점이라 할 수 있습니다.

자연을 벗삼아, 고객은 조용한  나이 (Dong Nai) 강에서 라운딩 뿐아니라 휴식과 오락을 체험할 수 있습니다. 저희는 고객들이 바쁜 일상에서 벗어나 평온함을 즐길  있기를 희망합니다

Read more...

태광 정선 컨트리 클럽은 동나이 (Dong Nai) 강에 둘러싸인다이 푸옥 생태 섬에 위치하고 있으며, 베트남 경제의 중심지 호치민시에서 배를 타고  25  정도 소요됩니다.

남부 베트남 최고의 주거지역으로 건설이 예정되어 있는 다이 푸옥 섬은 최고의 별장지역으로 기대를 모으고 있습니다. 다이 푸옥은 롱탄 국제공항에서 자동차로 20 거리의 편리한 로케이션이 최대의 장점이라 할 수 있습니다.

자연을 벗삼아, 고객은 조용한  나이 (Dong Nai) 강에서 라운딩 뿐아니라 휴식과 오락을 체험할 수 있습니다. 저희는 고객들이 바쁜 일상에서 벗어나 평온함을 즐길  있기를 희망합니다

Hide...

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장