Song Be Golf Resort

송베 골프리조트는 베트남 최초의 국제 챔피언십 골프 코스로서, 베트남에서 가장 도전적인 코스의 하나로 널리 알려져 있습니다. 과일 과수원과 코코넛 야자수의 자연 풍경을 배경으로 1994년 건설된 골프 코스입니다. 1995 송베 골프장은 USGA / SGA의 정식 코스로서 인정받았습니다.

리조트 스타일의 18홀 코스로서 10개의 호수를 끼고 있습니다. “작은 "이란 의미의 Song Be는, 메콩강 지류로서, 18홀의 코스 중 8개의 홀을 끼고 흐르며, 열 번째 홀에서는 2개의 호수 사이로 도전적인 티샷을 해야 합니다. 페어웨이에는 커다란 나무들이 줄지어 서있고, 그린은 불규칙적인 굴곡의 난이도 높은 코스로 알려져 있습니다.

블루티에서의 라운딩은 전장 7천야드의 도전적인 코스이며, 모든 캐디는 여성으로 워킹 라운딩을 기본으로 하고 있습니다. 골프 카트는 두명의 골퍼  한명이 이용할 수 있습니다. 최신 시설이 완비된 현대적인 클럽하우스는 라운딩 후 바다와 모래언덕을 전망하며 휴식의 시간을 제공해 드립니다

Read more...

송베 골프리조트는 베트남 최초의 국제 챔피언십 골프 코스로서, 베트남에서 가장 도전적인 코스의 하나로 널리 알려져 있습니다. 과일 과수원과 코코넛 야자수의 자연 풍경을 배경으로 1994년 건설된 골프 코스입니다. 1995 송베 골프장은 USGA / SGA의 정식 코스로서 인정받았습니다.

리조트 스타일의 18홀 코스로서 10개의 호수를 끼고 있습니다. “작은 "이란 의미의 Song Be는, 메콩강 지류로서, 18홀의 코스 중 8개의 홀을 끼고 흐르며, 열 번째 홀에서는 2개의 호수 사이로 도전적인 티샷을 해야 합니다. 페어웨이에는 커다란 나무들이 줄지어 서있고, 그린은 불규칙적인 굴곡의 난이도 높은 코스로 알려져 있습니다.

블루티에서의 라운딩은 전장 7천야드의 도전적인 코스이며, 모든 캐디는 여성으로 워킹 라운딩을 기본으로 하고 있습니다. 골프 카트는 두명의 골퍼  한명이 이용할 수 있습니다. 최신 시설이 완비된 현대적인 클럽하우스는 라운딩 후 바다와 모래언덕을 전망하며 휴식의 시간을 제공해 드립니다

Hide...

Lotus to Palm

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue12972.7511397337510180360387363176322140511436446331038335814046930066227
 White12569.7475357315470135346350340143293139010033042329536833513045228235754
 Red12270.740231326639012430731530112525433308625040123831431512038224364979
 Par  544534443364345444353672

Desert to Lotus

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13273.4470142391342355153408340555315651139733751018036038736317632216377
 White12770.4440127374330320132381322515294147535731547013534635034014329315872
 Red12472.01513311717159811014612182841690171
 Par  534443445365445344433672

Palm to Desert

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13072.1405114364463310383358140469300647014239134235515340834055531566162
 White12669.9390100330423295368335130452282344012737433032013238132251529415764
 Red12371.533086250401238314315120382243640911529929227512034230844326035039
 Par  434544435365344434453672

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

Lotus to Palm

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue12972.7511397337510180360387363176322140511436446331038335814046930066227
 White12569.7475357315470135346350340143293139010033042329536833513045228235754
 Red12270.740231326639012430731530112525433308625040123831431512038224364979
 Par  544534443364345444353672

Desert to Lotus

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13273.4470142391342355153408340555315651139733751018036038736317632216377
 White12770.4440127374330320132381322515294147535731547013534635034014329315872
 Red12472.01513311717159811014612182841690171
 Par  534443445365445344433672

Palm to Desert

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Blue13072.1405114364463310383358140469300647014239134235515340834055531566162
 White12669.9390100330423295368335130452282344012737433032013238132251529415764
 Red12371.533086250401238314315120382243640911529929227512034230844326035039
 Par  434544435365344434453672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장