Phoenix Golf Resort

피닉스 골프 리조트는 2006 년부터 운영되어 총 54 홀 (3 홀 18 홀 코스)의 북부 베트남에서 가장 큰 골프 리조트입니다.
피닉스 골프 리조트 (Phoenix Golf Resort)는 하노이 (Hanano) 수도에서 약 38km 떨어져 있으며 한시간 거리에 있습니다. 구불 구불 한 석회암과 걷기와 같은 장엄한 클럽의 전망은 모든 사람들이 육지 하롱 베이의 아름다움을보고 흥분하게 만듭니다.

Phoenix Golf Resort는 Golf Plan USA에서 설계 한 Phoenix Course, Song Ho Korea에서 설계 한 Champion Course, 일본 회사에서 설계 한 Dragon Course의 3 가지 법원으로 구성됩니다.

마사지 서비스, 연회장, 수영장, 스포츠 클럽, 볼룸을 갖춘 190 개의 객실이 있습니다.

Read more...

피닉스 골프 리조트는 2006 년부터 운영되어 총 54 홀 (3 홀 18 홀 코스)의 북부 베트남에서 가장 큰 골프 리조트입니다.
피닉스 골프 리조트 (Phoenix Golf Resort)는 하노이 (Hanano) 수도에서 약 38km 떨어져 있으며 한시간 거리에 있습니다. 구불 구불 한 석회암과 걷기와 같은 장엄한 클럽의 전망은 모든 사람들이 육지 하롱 베이의 아름다움을보고 흥분하게 만듭니다.

Phoenix Golf Resort는 Golf Plan USA에서 설계 한 Phoenix Course, Song Ho Korea에서 설계 한 Champion Course, 일본 회사에서 설계 한 Dragon Course의 3 가지 법원으로 구성됩니다.

마사지 서비스, 연회장, 수영장, 스포츠 클럽, 볼룸을 갖춘 190 개의 객실이 있습니다.

Hide...
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:25℃
Sat
높은 온도:33℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃

Phoenix

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12672.5437436599186360578142418475363139345058256319737718645339235937224
 Blue12472.0412409565170335516127396450338036243055452515333316442536433106690
 White12071.0380383539153312488116366430316733140652749217531215038433131086275
 Red12071.0268302422120216386105312366249725033646343213124610531526225405037
 Par  445345344364455343443672

Dragon

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12472.0405381230644397401241610410371916736054742141739221961842135627281
 Blue12071.0377357197612370372217589286337714932152139738237220558940133376714
 White11871.5329335174579346346190559343320113630444434535134119155937530466247
 Red11370.028124614843226822516048428025241032413892543012979847830324644988
 Par  443544354363454443543672

Champion

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13073.0407483186621413470525440192373745559022139740021542661942637497486
 Blue12672.0385445163521380437504403174341242056818834837918839858039834676879
 White12071.5370406142585339405477360164324837853014930236216636554036331556403
 Red11870.0292322121537283349405256125269032642911523929814425643430225435233
 Par  443544543364534434543672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:25℃
Sat
높은 온도:33℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:29℃
낮은 온도:26℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃

Phoenix

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12672.5437436599186360578142418475363139345058256319737718645339235937224
 Blue12472.0412409565170335516127396450338036243055452515333316442536433106690
 White12071.0380383539153312488116366430316733140652749217531215038433131086275
 Red12071.0268302422120216386105312366249725033646343213124610531526225405037
 Par  445345344364455343443672

Dragon

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12472.0405381230644397401241610410371916736054742141739221961842135627281
 Blue12071.0377357197612370372217589286337714932152139738237220558940133376714
 White11871.5329335174579346346190559343320113630444434535134119155937530466247
 Red11370.028124614843226822516048428025241032413892543012979847830324644988
 Par  443544354363454443543672

Champion

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13073.0407483186621413470525440192373745559022139740021542661942637497486
 Blue12672.0385445163521380437504403174341242056818834837918839858039834676879
 White12071.5370406142585339405477360164324837853014930236216636554036331556403
 Red11870.0292322121537283349405256125269032642911523929814425643430225435233
 Par  443544543364534434543672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장