Long Bien Golf Course

하노이의 중심부에 위치한 Long Bien Golf Course는 Nelson & Haworth Golf Course Architects가 디자인 한 PGA 표준에 따라 27 개의 골프 코스가있는 북부 지역 최초의 오픈 골프 코스입니다. 세계 최고의 골프 ​​전문 디자인 회사.

 

편리하고 진보적이며 현대적인 가치의 완벽한 융합을 추구하는 Long Bien Golf Course는 모든 골프 애호가들에게 완벽한 선택입니다. 지리적 위치 강점, 국제 표준에 따라 마련된 모든 세부 사항 및 시설에 대한 아름다운 27 홀 골프장 경관과 함께 항상 자신감을 갖고이를 확인했습니다.

 

롱 비엔 (Long Bien) 골프 코스는 경 사진 지형, 깊은 우울증 위에 지어졌으며 각 마당은 다른 난이도 기준에 따라 설계되어 플레이어의 눈에 다양한 지형을 생성합니다.

 

국제 표준 조명 시스템을 갖춘 Long Bien Golf는 야간 경기의 멋진 경험을 즐길 때 무한한 흥분을 줄 것입니다. 이것은 베트남의 골프 코스 시스템에서 큰 발전입니다. 골퍼가 시간 제한없이 좋아하는 스포츠를 즐길 수 있도록 도와줍니다.

Read more...

하노이의 중심부에 위치한 Long Bien Golf Course는 Nelson & Haworth Golf Course Architects가 디자인 한 PGA 표준에 따라 27 개의 골프 코스가있는 북부 지역 최초의 오픈 골프 코스입니다. 세계 최고의 골프 ​​전문 디자인 회사.

 

편리하고 진보적이며 현대적인 가치의 완벽한 융합을 추구하는 Long Bien Golf Course는 모든 골프 애호가들에게 완벽한 선택입니다. 지리적 위치 강점, 국제 표준에 따라 마련된 모든 세부 사항 및 시설에 대한 아름다운 27 홀 골프장 경관과 함께 항상 자신감을 갖고이를 확인했습니다.

 

롱 비엔 (Long Bien) 골프 코스는 경 사진 지형, 깊은 우울증 위에 지어졌으며 각 마당은 다른 난이도 기준에 따라 설계되어 플레이어의 눈에 다양한 지형을 생성합니다.

 

국제 표준 조명 시스템을 갖춘 Long Bien Golf는 야간 경기의 멋진 경험을 즐길 때 무한한 흥분을 줄 것입니다. 이것은 베트남의 골프 코스 시스템에서 큰 발전입니다. 골퍼가 시간 제한없이 좋아하는 스포츠를 즐길 수 있도록 도와줍니다.

Hide...

A to B

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363550619040234418938537061544734487083
 Blue12771.8448422360169513186350470515343348217637932316837335559442432746707
 White11567.6375368319121473148372406462304443912633927112632630251536028045848
 Red12469.4350326275104440136284439417277142310127924510627725744733024655236
 Par  444353445365344344543672

A to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363536052840335812934137248013931106745
 Blue12771.844842236016951318635047051534333444953873459532235045811529116344
 White11567.637536831912147314837240646230443224583503279532131542011527235767
 Red12469.43503262751044401362844394172771283425322297812802783949824585229
 Par  444353445364544344533672

B to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8506190402344189385370615447344836052840335812934137248013931106558
 Blue12771.848217637932316837335559442432743444953873439532235045811529096183
 White11567.643912633927112632630251536028043224583503279532131542011527235527
 Red12469.44231012792451062772574473302465283425322297812802783949824584923
 Par  534434454364544344533672

평가

5.8 /
Normal 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7 2
Caddie 8 2
위치 7.5 2
가격 8.5 2
풍경 8 2
시설 8.5 2
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

A to B

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363550619040234418938537061544734487083
 Blue12771.8448422360169513186350470515343348217637932316837335559442432746707
 White11567.6375368319121473148372406462304443912633927112632630251536028045848
 Red12469.4350326275104440136284439417277142310127924510627725744733024655236
 Par  444353445365344344543672

A to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8473449381188543199383480539363536052840335812934137248013931106745
 Blue12771.844842236016951318635047051534333444953873459532235045811529116344
 White11567.637536831912147314837240646230443224583503279532131542011527235767
 Red12469.43503262751044401362844394172771283425322297812802783949824585229
 Par  444353445364544344533672

B to C

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13273.8506190402344189385370615447344836052840335812934137248013931106558
 Blue12771.848217637932316837335559442432743444953873439532235045811529096183
 White11567.643912633927112632630251536028043224583503279532131542011527235527
 Red12469.44231012792451062772574473302465283425322297812802783949824584923
 Par  534434454364544344533672
20 04 2021
Over the past 7 years of continuous development, Long Bien Golf Course has become a familiar destination for many golfers in the North. Let's listen to the compliments and reviews of golfers for the golf course.
20 04 2021
Trải qua hành trình 7 năm không ngừng phát triển, Sân golf Long Biên đã trở thành một điểm đến thân quen với nhiều golfer miền Bắc. Hãy cùng nghe những lời khen, đánh giá của các golfer dành cho sân golf.
25 03 2021
sân golf long biên

   Trong 7 năm qua, Sân golf Long Biên đã chuyển mình từ một “Điểm đến mới”, trở thành lựa chọn thân quen của nhiều golfer.

평가

5.8 /
Normal 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 7 2
Caddie 8 2
위치 7.5 2
가격 8.5 2
풍경 8 2
시설 8.5 2
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장