Heron Lake Golf Course & Resort

헤론 레이크 골프 코스 & 리조트는 하노이 중심부에서 약 45km 떨어져 있으며 태평양 규칙 설계 공사 (Pacific Coast Design Pty.Ltd)의 디자인 걸작품으로 국제 규정 및 건축물에 따라 5 성급 기준을 제시합니다. 하노이 수도의 아름다운 시적 공간이있는 18 홀이 90 헥타르에 걸쳐 펼쳐져 있습니다.

골프 클럽 하우스는 그레이엄 테일러 (Graham Taylor)가 고안 한 독특한 디자인으로 국제 골프 선수들의 요구를 깊이있게 이해하고 각 골프 세션 전후에 신중하게 제공됩니다. 대담한 고전적인 스타일로 설계된 건축과 인테리어 모두 골퍼들에게 친밀감을 선사합니다.

헤론 레이크 골프 코스 & 리조트의 자연과 조화를 이루는 매력적인 환경에서 위대한 도전을 극복하기 위해 이곳에 온 사람들에게는 잊을 수없는 경험이 될 것입니다.

Read more...

헤론 레이크 골프 코스 & 리조트는 하노이 중심부에서 약 45km 떨어져 있으며 태평양 규칙 설계 공사 (Pacific Coast Design Pty.Ltd)의 디자인 걸작품으로 국제 규정 및 건축물에 따라 5 성급 기준을 제시합니다. 하노이 수도의 아름다운 시적 공간이있는 18 홀이 90 헥타르에 걸쳐 펼쳐져 있습니다.

골프 클럽 하우스는 그레이엄 테일러 (Graham Taylor)가 고안 한 독특한 디자인으로 국제 골프 선수들의 요구를 깊이있게 이해하고 각 골프 세션 전후에 신중하게 제공됩니다. 대담한 고전적인 스타일로 설계된 건축과 인테리어 모두 골퍼들에게 친밀감을 선사합니다.

헤론 레이크 골프 코스 & 리조트의 자연과 조화를 이루는 매력적인 환경에서 위대한 도전을 극복하기 위해 이곳에 온 사람들에게는 잊을 수없는 경험이 될 것입니다.

Hide...
Fri
높은 온도:32℃
낮은 온도:24℃
Sat
높은 온도:34℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:28℃
낮은 온도:25℃
Mon
높은 온도:30℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃

Heron Lake Golf Course & Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12872.5395431185540378408197421593354840539218453444543118036656935067054
 Blue12470.5356400169514362380180385587333337635816349741441316331254132376570
 White11868.9340381139474348363161372533311133134015545337237815630151730036114
 Red12072.0338345115440332330142351482287530833014442534634813928848828165691
 Par  443544345364435443453672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Fri
높은 온도:32℃
낮은 온도:24℃
Sat
높은 온도:34℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:28℃
낮은 온도:25℃
Mon
높은 온도:30℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Wed
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃
Thu
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃

Heron Lake Golf Course & Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12872.5395431185540378408197421593354840539218453444543118036656935067054
 Blue12470.5356400169514362380180385587333337635816349741441316331254132376570
 White11868.9340381139474348363161372533311133134015545337237815630151730036114
 Red12072.0338345115440332330142351482287530833014442534634813928848828165691
 Par  443544345364435443453672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장