Tags: golf event

30 09 2020
Giải golf Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vì cộng đồng - Cúp Bảo Ngọc 2020

On October 20th, Hanoi BA Golf Club is pleased to welcome the annual event "Giải golf Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vì cộng đồng - Cúp Bảo Ngọc 2020" on Long Bien golf course. (Hanoi Young Business Golf Tournament for the Community - Bao Ngoc Cup 2020)

10 08 2020
Bamboo Airways 2 Years Take off 2020 - đăng ký giải golf

To celebrate their second birthday anniversary, Bamboo Airways arranged the Bamboo Airways 2 Years Take off 2020 golf tournament from August 18 to August 23 (6 consecutive days, equivalent to 12 matches) at FLC Golf Links Sam Son, Thanh Hoa.

10 08 2020
Bamboo Airways 2 Years Take off 2020 - đăng ký giải golf

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2, Bamboo Airways phối hợp tổ chức giải golf Bamboo Airways 2 Years Take off 2020 từ ngày 18/8 đến hến ngày 23/8 từ ngày 18/8 đến hến ngày 23/8 (6 ngày liên tục tương đương 12 buổi thi đấu) tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Thanh Hóa. 

26 02 2020

The Vietnam Golf Club Championship (VCC) will start at FLC Golf Links Sam Son from March 26-29. The fifth time, the tournament took place with many interesting changes.

Tin tức nổi bật

danh sách sân golf ưu đãi Alegolf
bảng giá giờ đèn sân golf