Phí chơi golf, đặt sân golf của sân Montgomerie Links Vietnam năm 2015

28/10/2015 - 02:06 pm

Để tạo thuận lợi cho Quý Hội viên, Quý Golfer thuận tiện trong việc theo dõi giá chơi golf của sân Montgomerie Links Vietnam. Alegolf xin được tổng hợp lại các mức phí chơi golf dành cho khách tại sân:

* Thời gian áp dụng mức giá: 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2015

* Đơn vị tiền tệ: VND (Việt Nam Đồng); Giá = giá x 1,000

 

Mùa thấp điểm
(01/04/2015 -> 30/11/2015)

Mùa cao điểm 
(01/01/2015 -> 31/03/2015; 01-> 31/12/2015) 
Ngày thường Cuối tuần Ngày thường Cuối tuần

Phí đã bao gồm phígreen và phí caddie

9 hố 18 hố 9 hố 18 hố 9 hố 18 hố 9 hố 18 hố
Phí dành cho khách (1 người) 1,500 2,370 2,020 3,260 1,590 2,510 2,150 3,470
Phí dành cho khách đã bao gồm 1/2 xe (1 người) 1,775 2,795 2,295 3,685 1,865 2,935 2,425 3,895

 

* Tất cả giá trên đã được cộng thêm các loại phí của nhà nước.

* Mỗi golfer phải có một bộ gậy dành cho mình, không được dùng chung

* Ăn mặc đúng quy định của sân golf

Montgomerie Links Vietnam