Giải golf 11th Anniversary Tournament 2017

14/11/2017 - 04:20 pm

Thông tin giải golf

Thời gian: Chủ nhật, 03/12/2017 - Shotgun: 6:30AM & 11:00AM

Địa điểm: Sân golf Hanoi Golf Club

Số lượng khách tham gia: 200

Hạn chót đăng ký: Thứ 2, 27/11/2017

Thể thức thi đấu: System 36

Gồm 4 bảng:

  • Bảng A: HDC 00 - 12
  • Bảng B: HDC 13 - 25
  • Bảng C: HDC 25 trở lên
  • Bảng Nữ: HDC 00 - 36

Phí tham dự:

  • Hội viên HGC: 1,250,000 VNĐ/ người
  • Khách lẻ: 2,275,000 VNĐ/ người
Giải golf 11th Anniversary Tournament 2017