Giá sân: 
2655000
Giá Alegolf: 
1600000
Số người chơi tối thiểu: 
1
Số người chơi tối đa: 
4
Ngày: 
Thứ ba, Tháng 7 16, 2019
Số hố: 
18
Bắt đầu: 
1563231600
Khoảng thời gian : 
67
Giá bao gồm: 
0
0
0
0
0
0
0
Số người chơi: 
0
Tiện ích mở rộng: 

1/2 xe điện

 

Tee time giá tốt: