Showing 1–9 of 14 results

Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( Lake Course)
Sky Lake Resort Golf Club – Lake Course
0 out of 5
0 review
12 People 18 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
2.200.000 ₫ - 3.300.000 ₫
Minh Tri Commune, Soc Son District, Hanoi (Minh Tri Golf Course)
Hanoi Golf Club – Sân Minh Trí
0 out of 5
0 review
12 People 27 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
2.500.000 ₫ - 2.500.000 ₫
Long Bien Golf Course Phuc Dong Ward, Long Bien District, Hanoi
Long Bien Golf Course
0 out of 5
0 review
12 People 27 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
2.800.000 ₫ - 3.200.000 ₫
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Van Tri Golf Club
0 out of 5
0 review
12 People 18 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
3.700.000 ₫ - 5.000.000 ₫
OFF 20%
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
BRG Kings Island Golf Resort – King Course
0 out of 5
0 review
12 People 19 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
2.750.000 ₫ - 3.500.000 ₫
OFF 24%
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
BRG Kings Island Golf Resort – Mountain
0 out of 5
0 review
12 People 18 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 9:00 PM
Price:
2.650.000 ₫ - 3.400.000 ₫
OFF 13%
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
BRG Legend Hill Golf Resort
0 out of 5
0 review
12 People 18 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 9:00 PM
Price:
3.000.000 ₫ - 4.150.000 ₫
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
BRG Kings Island Golf Resort – Lake side
0 out of 5
0 review
12 People 18 Hole Cart
Teetimes: 6:00 AM - 10:00 PM
Price:
2.550.000 ₫ - 3.300.000 ₫
Enjoy a short golf break in Hanoi Capital
0 out of 5
0 review
Teetimes: 5:00 AM - 9:00 PM
Price:
0 ₫ - 0 ₫
Back

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công