FLC Sam Son Golf Links

18홀의 FLC 섬손 골프장은 세계적인 골프코스 디자이너 니클라우스가 설계한 최고의 골프장 중 하나로서, 지속가능한 자연 환경을 기반으로 모든 수준의 골퍼들에게 색다른 경험을 가져다 주는 코스입니다.

FLC 섬손 골프장은 미국의 일류 골프장 관리 회사인 Flagstick에 의해 관리 운영되고 있으며, 이는 세계 최고 수준의 디자인과 함께 국제 수준의 골프장으로서 손색이 없는 확실한 운영을 보장합니다.

니클라우스의 디자인에 따라, FLC 섬손 골프장은 섬손 비치리조트 주변 항구도시와 Ma 강 사이에 위치한, 독특한 링크스 스타일의 코스로 설계되었습니다. 상당히 넓고 긴 경관을 가진 코스는 골퍼들에게 도전심을 가지게 하기에 충분합니다. 8,000m2의 면적을 가진 2개층 규모의 클럽하우스는 5성급의 골프시설로서 각종 편의 부대시설이 들어가 있습니다

Read more...

18홀의 FLC 섬손 골프장은 세계적인 골프코스 디자이너 니클라우스가 설계한 최고의 골프장 중 하나로서, 지속가능한 자연 환경을 기반으로 모든 수준의 골퍼들에게 색다른 경험을 가져다 주는 코스입니다.

FLC 섬손 골프장은 미국의 일류 골프장 관리 회사인 Flagstick에 의해 관리 운영되고 있으며, 이는 세계 최고 수준의 디자인과 함께 국제 수준의 골프장으로서 손색이 없는 확실한 운영을 보장합니다.

니클라우스의 디자인에 따라, FLC 섬손 골프장은 섬손 비치리조트 주변 항구도시와 Ma 강 사이에 위치한, 독특한 링크스 스타일의 코스로 설계되었습니다. 상당히 넓고 긴 경관을 가진 코스는 골퍼들에게 도전심을 가지게 하기에 충분합니다. 8,000m2의 면적을 가진 2개층 규모의 클럽하우스는 5성급의 골프시설로서 각종 편의 부대시설이 들어가 있습니다

Hide...
Wed
높은 온도:36℃
낮은 온도:25℃
Thu
높은 온도:32℃
낮은 온도:27℃
Fri
높은 온도:30℃
낮은 온도:26℃
Sat
높은 온도:30℃
낮은 온도:24℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃

FLC Sam Son Golf Links

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8426394208542443361188549446355745221456337242858217746243336837240
 Blue13572.7383362182499411330161514399324141018553634540155714843340434196660
 White12771.0366344160479395312144494381307539517046731738352812941638631916266
 Red12871.6312272126423324278116435321260733313741726430145910934231126735280
 Par  443544354364354453443672
25 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son winner

Overcoming over 1500 golfers, golfer Luu Ngoc Dai won the Bamboo Airways Summer Cup championship 2020 with a gross result of 72.

07 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son

Tâm điểm Golf mùa hè 2020, Bamboo Airways Summer chính thức trở lại mang tới cơ hội săn HIO “khủng” – 16 xe hạng sang với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng dành cho các golfer.

06 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son

Golfers will have the opportunity to return to the "stunning" HIO race up to 16 luxury cars with the 2020 Bamboo Airways Summer tournament at FLC Golf Links Sam Son.

평가

9.7 /
Excellent 3 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 8.5 12
Caddie 8.9 9
위치 9.6 8
가격 9.3 9
풍경 9.6 8
시설 9.5 8
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Excellent
admin
Sân golf đẹp, giá tốt, tiện nghi.
Excellent
truongnt21799@gmail.com
Tham khảo: https://www.muabangolf.com/
Hot deal
11:12
1.250.000 VND
2.200.000 VND
11:32
1.250.000 VND
2.200.000 VND
11:52
1.250.000 VND
2.200.000 VND
Tee-time Sáng
08:12
1.250.000VND
18
4
08:32
1.250.000VND
18
4
08:52
1.250.000VND
18
4
09:12
1.250.000VND
18
4
09:32
1.250.000VND
18
4
09:52
1.250.000VND
18
4
10:12
1.250.000VND
18
4
10:32
1.250.000VND
18
4
10:52
1.250.000VND
18
4
11:12
1.250.000VND
18
4
11:32
1.250.000VND
18
4
11:52
1.250.000VND
18
4
12:12
1.250.000VND
18
4
12:32
1.250.000VND
18
4
12:52
1.250.000VND
18
4
13:12
1.250.000VND
18
4
13:32
1.250.000VND
18
4
13:52
1.250.000VND
18
4
14:12
1.250.000VND
18
4
14:32
1.250.000VND
18
4
14:52
1.250.000VND
18
4
15:12
1.250.000VND
18
4
15:32
1.250.000VND
18
4
15:52
1.250.000VND
18
4
16:12
1.250.000VND
18
4
16:32
1.250.000VND
18
4
16:52
1.250.000VND
18
4
17:12
1.250.000VND
18
4
Wed
높은 온도:36℃
낮은 온도:25℃
Thu
높은 온도:32℃
낮은 온도:27℃
Fri
높은 온도:30℃
낮은 온도:26℃
Sat
높은 온도:30℃
낮은 온도:24℃
Sun
높은 온도:31℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:32℃
낮은 온도:26℃

FLC Sam Son Golf Links

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black14574.8426394208542443361188549446355745221456337242858217746243336837240
 Blue13572.7383362182499411330161514399324141018553634540155714843340434196660
 White12771.0366344160479395312144494381307539517046731738352812941638631916266
 Red12871.6312272126423324278116435321260733313741726430145910934231126735280
 Par  443544354364354453443672
25 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son winner

Overcoming over 1500 golfers, golfer Luu Ngoc Dai won the Bamboo Airways Summer Cup championship 2020 with a gross result of 72.

07 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son

Tâm điểm Golf mùa hè 2020, Bamboo Airways Summer chính thức trở lại mang tới cơ hội săn HIO “khủng” – 16 xe hạng sang với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng dành cho các golfer.

06 05 2020
bamboo airway summer 2020 flc sam son

Golfers will have the opportunity to return to the "stunning" HIO race up to 16 luxury cars with the 2020 Bamboo Airways Summer tournament at FLC Golf Links Sam Son.

평가

9.7 /
Excellent 3 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 8.5 12
Caddie 8.9 9
위치 9.6 8
가격 9.3 9
풍경 9.6 8
시설 9.5 8
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Excellent
admin
Sân golf đẹp, giá tốt, tiện nghi.
Excellent
truongnt21799@gmail.com
Tham khảo: https://www.muabangolf.com/

인근 골프장