Cua Lo Golf Resort

Cua Lo 해변의 바람을 받아들이는 아름다운 위치에 자리 잡고 있으며 Vinh Nghe An에서 불과 25 분 거리에 있습니다. 쿠아로 골프 코스 (Cua Lo Golf Course)는 Cua Lo Town의 주요 도로 인 빈 민로드 (Binh Minh Road)의 해안을 따라 1.2km 이상 거리에 133ha의 거리를두고 펼쳐지는 전경을 제공합니다.

Cua Lo Golf Resort는 5 성급 및 3 성급 호텔, 고급 골프 빌라, 국제 표준 18 홀 골프 코스 및 해변 오락 지구를 포함한 복합 단지입니다.

바닷 바람을 받아들이는 아름다운 위치에 있습니다. 골프 코스는 골프를 좋아하는 사람들뿐만 아니라 프로 골퍼에게도 매력적이고 화려한 도전이 될 수있는 다양한 가파른 지형으로 설계되었습니다. Cua Lo 골프 코스는 세계 최고의 골프 ​​디자이너 인 IMG-USA에서 완벽하게 설계되었습니다. Nghe An의 아름다운 자연 경관은 IMG가이 독특한 디자인에 온 마음을 전하기위한 특별한 영감을 불러 일으 킵니다.

골프 코스는 골프를위한 잔디 씨앗 수출 전문 국가에서 수입 한 세계에서 가장 아름답고 가장 아름다운 골프 코스에 사용되는 Paspalum 및 Bermuda 잔디입니다. 이 목초로 골프 코스는 매우 아름답고 높은 정확성을 제공합니다. 푸른 잔디, 야자수, 인공 호수 및 폭포를 통해 골프 코스를 굴러 다니는 아름다운 자연 경관은 골퍼와 주민들에게 멋진 풍경과 기후를 조성합니다. 골프 코스에있는 사람들.

Read more...

Cua Lo 해변의 바람을 받아들이는 아름다운 위치에 자리 잡고 있으며 Vinh Nghe An에서 불과 25 분 거리에 있습니다. 쿠아로 골프 코스 (Cua Lo Golf Course)는 Cua Lo Town의 주요 도로 인 빈 민로드 (Binh Minh Road)의 해안을 따라 1.2km 이상 거리에 133ha의 거리를두고 펼쳐지는 전경을 제공합니다.

Cua Lo Golf Resort는 5 성급 및 3 성급 호텔, 고급 골프 빌라, 국제 표준 18 홀 골프 코스 및 해변 오락 지구를 포함한 복합 단지입니다.

바닷 바람을 받아들이는 아름다운 위치에 있습니다. 골프 코스는 골프를 좋아하는 사람들뿐만 아니라 프로 골퍼에게도 매력적이고 화려한 도전이 될 수있는 다양한 가파른 지형으로 설계되었습니다. Cua Lo 골프 코스는 세계 최고의 골프 ​​디자이너 인 IMG-USA에서 완벽하게 설계되었습니다. Nghe An의 아름다운 자연 경관은 IMG가이 독특한 디자인에 온 마음을 전하기위한 특별한 영감을 불러 일으 킵니다.

골프 코스는 골프를위한 잔디 씨앗 수출 전문 국가에서 수입 한 세계에서 가장 아름답고 가장 아름다운 골프 코스에 사용되는 Paspalum 및 Bermuda 잔디입니다. 이 목초로 골프 코스는 매우 아름답고 높은 정확성을 제공합니다. 푸른 잔디, 야자수, 인공 호수 및 폭포를 통해 골프 코스를 굴러 다니는 아름다운 자연 경관은 골퍼와 주민들에게 멋진 풍경과 기후를 조성합니다. 골프 코스에있는 사람들.

Hide...

Cua Lo Golf Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12772.0535202380457175426458590459368244547117241453760732817046136057287
 Blue12973.0512175352429155399430557433344242444015038751054429914543533346776
 White11972.0469150197373130347379500387293234536214533845851827113038929565888
 Red12471.0421142248330105294324435320261933831812327138446023312532725795198
 Par  534434454364434554343672

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

Cua Lo Golf Resort

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black12772.0535202380457175426458590459368244547117241453760732817046136057287
 Blue12973.0512175352429155399430557433344242444015038751054429914543533346776
 White11972.0469150197373130347379500387293234536214533845851827113038929565888
 Red12471.0421142248330105294324435320261933831812327138446023312532725795198
 Par  534434454364434554343672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장