GOLDEN MONKEY GOLF CLUB 2022 – Tổng kết năm 2022

Thanh Lanh Valley Golf and Resort

SCHEDULE

10h – 11h : Đón khách check in tặng quà

11h – 11h45: Ăn trưa theo coupon tại nhà hàng

11h45 – 11h50: Tập trung tại backdrop khai mạc

11h50 – 12h00: Thi đấu

COMPETITION FORM

Tính điểm Net theo Handicap

REWARD

Best Gross:

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng Khách Mời

Giải kỹ thuật

 

Participation fee

Thành viên2.900.000 
Bạn thành viên3.200.000 

CONTACT INFORMATION

Nguyễn Minh Trang

Số TK: 22068068

NH ACB – CN Hà Thành

GOLDEN MONKEY GOLF CLUB 2022 – Tổng kết năm 2022
Are from:2022-12-31 12:00:00 to:2022-12-31 18:00:00
Thanh Lanh Valley Golf and Resort

From: 2.900.000 

Expired

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công