Twin Doves Golf Club

双鸽高尔夫球场是越南南方的第一个球场建立为“俱乐部会员”目的,与巨大的服务及优惠,先进设备,不能在其他任何高尔夫球场找到。

总面积为165公顷,在平阳新市区,我们已请求Pz开发公司-在越南已完成众多优秀作品,有信誉的公司-的咨询和设计

Read more...

双鸽高尔夫球场是越南南方的第一个球场建立为“俱乐部会员”目的,与巨大的服务及优惠,先进设备,不能在其他任何高尔夫球场找到。

总面积为165公顷,在平阳新市区,我们已请求Pz开发公司-在越南已完成众多优秀作品,有信誉的公司-的咨询和设计

Hide...

评分

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场