Royal Golf club

皇家高尔夫俱乐部在三峡社,安谟县,宁平省由PV-INCONESS -公司投资-与国家石油公司连接

被千百年的岩石包围,皇家高尔夫俱乐部的风景还点缀着颜胜湖的深蓝色,树木沿着平缓的小山在湖附近。该球场离金山海20公里,享受金山海的凉风,给球手一个舒适的空间。

在果岭,求道种着直接从泰国进口的Greenleas草及Novotek 草。小草独特的起伏。广泛而深入的白沙坑将成为专业球手一个非常有趣的挑战。此外,高尔夫球洞的距离设计得非常多样,适合高尔夫球手各种水平。

俱乐部会所面积为10000平方米坐落在岩石顶上有超值服务。先进的基础设施建设,皇家高尔夫俱乐部将是越南未来理想举办世界级的高尔夫赛事的地方。

地点:皇家高尔夫球场位于越南包括宁平省在内的著名旅游区,如长安-拜立庙,菊芳国家公园,三谷 - 碧冬和发艳主教座堂等旅游胜地

Read more...

皇家高尔夫俱乐部在三峡社,安谟县,宁平省由PV-INCONESS -公司投资-与国家石油公司连接

被千百年的岩石包围,皇家高尔夫俱乐部的风景还点缀着颜胜湖的深蓝色,树木沿着平缓的小山在湖附近。该球场离金山海20公里,享受金山海的凉风,给球手一个舒适的空间。

在果岭,求道种着直接从泰国进口的Greenleas草及Novotek 草。小草独特的起伏。广泛而深入的白沙坑将成为专业球手一个非常有趣的挑战。此外,高尔夫球洞的距离设计得非常多样,适合高尔夫球手各种水平。

俱乐部会所面积为10000平方米坐落在岩石顶上有超值服务。先进的基础设施建设,皇家高尔夫俱乐部将是越南未来理想举办世界级的高尔夫赛事的地方。

地点:皇家高尔夫球场位于越南包括宁平省在内的著名旅游区,如长安-拜立庙,菊芳国家公园,三谷 - 碧冬和发艳主教座堂等旅游胜地

Hide...
Mon
高温:24℃
低温:21℃
Tue
高温:24℃
低温:18℃
Wed
高温:22℃
低温:19℃
Thu
高温:24℃
低温:20℃
Fri
高温:24℃
低温:22℃
Sat
高温:28℃
低温:22℃
Sun
高温:24℃
低温:22℃

King Hill

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12870.4387228279581259612430479464371941755346438016438938036936634827201
 Blue12870.4367207258555232585403456442350538953043935014735534534432832276732
 White12870.4338191217521191566385441412326234750040231513032030228828728916153
 Red12870.4255161177465124487333370369274131945835728310024526124324125075248
 Par  434535444364544344443672

评分

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Mon
高温:24℃
低温:21℃
Tue
高温:24℃
低温:18℃
Wed
高温:22℃
低温:19℃
Thu
高温:24℃
低温:20℃
Fri
高温:24℃
低温:22℃
Sat
高温:28℃
低温:22℃
Sun
高温:24℃
低温:22℃

King Hill

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold12870.4387228279581259612430479464371941755346438016438938036936634827201
 Blue12870.4367207258555232585403456442350538953043935014735534534432832276732
 White12870.4338191217521191566385441412326234750040231513032030228828728916153
 Red12870.4255161177465124487333370369274131945835728310024526124324125075248
 Par  434535444364544344443672

评分

尚未评级
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场