Những thống kê thú vị về golf Việt Nam

28/05/2019

Golf Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ thu hút nhiều người chơi, là nguồn lợi kinh tế không hề nhỏ, dưới đây là 1 vài thống kê về golf tại Việt Nam và vị trí của chúng ta trên bản đồ golf Châu Á.

info-golf

info-golf

Nguồn reatimes

其他新闻

Featured news