BRG Kings Island Golf Resort - King Course

国王岛高尔夫球场由36个洞组成,位于350公顷的土地上,拥有1,500公顷的湖泊。即使是Lakeside高尔夫球场(18洞)的名字也显示了这个球场的特点:18洞中的14洞让您体验到与湖泊打高尔夫球的经历。与此同时,Mountainview(18洞)将令人印象深刻,并且不会被壮丽的自然景观和雄伟的周围群山所遗忘。

国王课程

国王球场(19洞)是BRG国王岛高尔夫度假村最新的高尔夫球场。新的高尔夫球场由Jack Nicklaus II本人设计,他是世界领先的高尔夫球场设计公司Nicklaus Design的主席,该公司由传奇高尔夫传奇人物杰克尼克劳斯创立。杰克二世设计的国王球场的灵感来自岛上的美丽和现有条件。前九洞的设计与天然森林景观和挑战性的高尔夫球洞相协调。以下九个洞对周围美丽的大湖造成巨大挑战。玩家将体验特别是第19洞,在瀑布顶部放置发球点,击中岛上的果岭。杰克·尼克劳斯二世在2018年的开幕日介绍了国王球场,他说:“这是我给越南高尔夫球手的特别礼物。”

Read more...

国王岛高尔夫球场由36个洞组成,位于350公顷的土地上,拥有1,500公顷的湖泊。即使是Lakeside高尔夫球场(18洞)的名字也显示了这个球场的特点:18洞中的14洞让您体验到与湖泊打高尔夫球的经历。与此同时,Mountainview(18洞)将令人印象深刻,并且不会被壮丽的自然景观和雄伟的周围群山所遗忘。

国王课程

国王球场(19洞)是BRG国王岛高尔夫度假村最新的高尔夫球场。新的高尔夫球场由Jack Nicklaus II本人设计,他是世界领先的高尔夫球场设计公司Nicklaus Design的主席,该公司由传奇高尔夫传奇人物杰克尼克劳斯创立。杰克二世设计的国王球场的灵感来自岛上的美丽和现有条件。前九洞的设计与天然森林景观和挑战性的高尔夫球洞相协调。以下九个洞对周围美丽的大湖造成巨大挑战。玩家将体验特别是第19洞,在瀑布顶部放置发球点,击中岛上的果岭。杰克·尼克劳斯二世在2018年的开幕日介绍了国王球场,他说:“这是我给越南高尔夫球手的特别礼物。”

Hide...
Thu
高温:30℃
低温:23℃
Fri
高温:32℃
低温:24℃
Sat
高温:31℃
低温:26℃
Sun
高温:29℃
低温:26℃
Mon
高温:30℃
低温:25℃
Tue
高温:31℃
低温:26℃
Wed
高温:31℃
低温:26℃
HOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
BLACK
392
537
453
154
432
189
365
555
479
3556
GOLD
358
511
439
134
392
168
343
523
425
3293
WHITE
333
483
407
124
340
139
291
505
398
3020
PINK
312
425
335
104
288
112
279
423
362
2640
PAR
4
5
4
3
4
3
4
5
4
36
INDEX
11
5
7
17
9
15
13
1
3
 

 

HOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
OUT
Total
BLACK
478
631
381
403
170
482
347
221
549
3662
3556
7218
GOLD
459
549
326
375
157
436
330
192
527
3351
3293
6644
WHITE
419
487
309
347
134
364
313
178
470
3021
3020
6041
PINK
328
457
257
301
110
317
279
150
421
2620
2640
5260
PAR
4
5
4
4
3
4
4
3
5
36
36
72
INDEX
8
2
12
10
16
4
18
14
6
   

评分

7.7 /
Good 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 8.4 8
Caddie 8.7 6
位置 9.6 5
价钱 9.3 6
风景 9.4 5
设施 9.2 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Good
admin
Sân golf rất đẹp và đạt tiêu chuẩn dịch vụ cao. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại chơi vào ngày gần nhất
Hot deal
11:34
1.750.000 VND
1.750.000 VND
11:42
1.750.000 VND
1.750.000 VND
11:50
1.750.000 VND
1.750.000 VND
Tee-time Chiều
11:34
1.750.000VND
18
4
11:42
1.750.000VND
18
4
11:50
1.750.000VND
18
4
11:58
1.750.000VND
18
4
12:06
1.750.000VND
18
4
12:14
1.750.000VND
18
4
12:22
1.750.000VND
18
4
12:30
1.750.000VND
18
4
12:38
1.750.000VND
18
4
12:46
1.750.000VND
18
4
12:54
1.750.000VND
18
4
13:02
1.750.000VND
18
4
13:10
1.750.000VND
18
4
13:18
1.750.000VND
18
4
13:26
1.750.000VND
18
4
Thu
高温:30℃
低温:23℃
Fri
高温:32℃
低温:24℃
Sat
高温:31℃
低温:26℃
Sun
高温:29℃
低温:26℃
Mon
高温:30℃
低温:25℃
Tue
高温:31℃
低温:26℃
Wed
高温:31℃
低温:26℃
HOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
BLACK
392
537
453
154
432
189
365
555
479
3556
GOLD
358
511
439
134
392
168
343
523
425
3293
WHITE
333
483
407
124
340
139
291
505
398
3020
PINK
312
425
335
104
288
112
279
423
362
2640
PAR
4
5
4
3
4
3
4
5
4
36
INDEX
11
5
7
17
9
15
13
1
3
 

 

HOLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
OUT
Total
BLACK
478
631
381
403
170
482
347
221
549
3662
3556
7218
GOLD
459
549
326
375
157
436
330
192
527
3351
3293
6644
WHITE
419
487
309
347
134
364
313
178
470
3021
3020
6041
PINK
328
457
257
301
110
317
279
150
421
2620
2640
5260
PAR
4
5
4
4
3
4
4
3
5
36
36
72
INDEX
8
2
12
10
16
4
18
14
6
   

评分

7.7 /
Good 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 8.4 8
Caddie 8.7 6
位置 9.6 5
价钱 9.3 6
风景 9.4 5
设施 9.2 5
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Good
admin
Sân golf rất đẹp và đạt tiêu chuẩn dịch vụ cao. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại chơi vào ngày gần nhất

附近有高尔夫球场