BRG Da Nang Golf Resort - Dunes

BRG Danang Golf Club喜欢聚集的地方。放置在靠近海岸的位置像世界第一高尔夫球场的设计一样,沙丘高尔夫球场是大自然和格雷格 - 诺曼设计师的完美产品。

这个18洞高尔夫球场宽度达7160码,接近越南2个历史古迹:会安和顺化。BRG Danang Golf Club部也带来了一大景观:雄伟的五行山,越南东海和劬劳占。

2010年,高尔夫杂志已列岘BRG Danang Golf Club在2010年全世界15家高尔夫球场投入运行的名单.

Read more...

BRG Danang Golf Club喜欢聚集的地方。放置在靠近海岸的位置像世界第一高尔夫球场的设计一样,沙丘高尔夫球场是大自然和格雷格 - 诺曼设计师的完美产品。

这个18洞高尔夫球场宽度达7160码,接近越南2个历史古迹:会安和顺化。BRG Danang Golf Club部也带来了一大景观:雄伟的五行山,越南东海和劬劳占。

2010年,高尔夫杂志已列岘BRG Danang Golf Club在2010年全世界15家高尔夫球场投入运行的名单.

Hide...
Thu
高温:31℃
低温:26℃
Fri
高温:30℃
低温:26℃
Sat
高温:31℃
低温:26℃
Sun
高温:31℃
低温:26℃
Mon
高温:31℃
低温:26℃
Tue
高温:31℃
低温:26℃
Wed
高温:31℃
低温:26℃

Danang Golf Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13574.6407219459591575432372175354358463018356348331934714845447936067190
 Blue13071.9381193431549539434313148334332259117352546329832913041243733586680
 White12470.1337180414503525389294129318308952914651243427531111039641031236212
 Red12372.332515538144049236526810529628274721224253782552799333238127375564
 Par  434554434365354443443672

评分

8.8 /
Great 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 10 1
Caddie 9 1
位置 7 1
价钱 10 1
风景 7 1
设施 10 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论
Tee-time Chiều
13:06
2.500.000VND
18
4
13:22
2.500.000VND
18
4
13:38
2.500.000VND
18
4
13:54
2.500.000VND
18
4
14:10
2.500.000VND
18
4
14:26
2.500.000VND
18
4
Tee-time Đèn
14:31
2.500.000VND
18
4
14:47
2.500.000VND
18
4
15:03
2.500.000VND
18
4
15:19
2.500.000VND
18
4
15:35
2.500.000VND
18
4
15:51
2.500.000VND
18
4
16:07
2.500.000VND
18
4
16:23
2.500.000VND
18
4
16:39
2.500.000VND
18
4
16:55
2.500.000VND
18
4
Thu
高温:31℃
低温:26℃
Fri
高温:30℃
低温:26℃
Sat
高温:31℃
低温:26℃
Sun
高温:31℃
低温:26℃
Mon
高温:31℃
低温:26℃
Tue
高温:31℃
低温:26℃
Wed
高温:31℃
低温:26℃

Danang Golf Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13574.6407219459591575432372175354358463018356348331934714845447936067190
 Blue13071.9381193431549539434313148334332259117352546329832913041243733586680
 White12470.1337180414503525389294129318308952914651243427531111039641031236212
 Red12372.332515538144049236526810529628274721224253782552799333238127375564
 Par  434554434365354443443672

评分

8.8 /
Great 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 10 1
Caddie 9 1
位置 7 1
价钱 10 1
风景 7 1
设施 10 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
评论

附近有高尔夫球场