Hạn đăng ký: 2023-12-31 17:02:00

GOLDEN MONKEY GOLF CLUB 2022 – Tổng kết năm 2022

Thanh Lanh Valley Golf and Resort

LỊCH THI ĐẤU

10h – 11h : Đón khách check in tặng quà

11h – 11h45: Ăn trưa theo coupon tại nhà hàng

11h45 – 11h50: Tập trung tại backdrop khai mạc

11h50 – 12h00: Thi đấu

THỂ THỨC THI ĐẤU

Tính điểm Net theo Handicap

GIẢI THƯỞNG

Best Gross:

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng Khách Mời

Giải kỹ thuật

 

PHÍ THAM GIA

Thành viên2.900.000 
Bạn thành viên3.200.000 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Trang

Số TK: 22068068

NH ACB – CN Hà Thành

GOLDEN MONKEY GOLF CLUB 2022 – Tổng kết năm 2022
Từ: 2022-12-31 12:00:00 đến: 2022-12-31 18:00:00
Thanh Lanh Valley Golf and Resort

Chỉ từ: 2.900.000 

Đặt ngay