Giá sân: 
1000000
Giá Alegolf: 
850000
Số người chơi tối thiểu: 
1
Số người chơi tối đa: 
4
Ngày: 
Thứ tư, Tháng 5 26, 2021
Số hố: 
18
Bắt đầu: 
1621995120
Khoảng thời gian : 
67
Số người chơi: 
-1
Tiện ích mở rộng: 

1/2 xe

Tee time giá tốt: 
Hot deal: 
Không
Teetime live: 
Request
Best deal: 
None
Phí booking: 
50000.00