Muong Thanh Golf Club

Mường Thanh Golf Club là sân golf 18 hố thuộc khu du lịch sinh thái Mường Thanh, do Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đầu tư tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Diện tích 287,38 ha, trong đó diện tích xây dựng sân golf gần 70ha, chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2019.

Sân golf rất chú trong trong việc chăm sóc, đầu tư các loại cỏ, đặc biệt tạo điểm nhấn cho sân golf loại cỏ Lau giống Mỹ. Việc bổ sung sân golf 18 hố góp phần hoàn chỉnh hơn tạo chuỗi các dịch vụ vui chơi giải trí của dự án Khu du lịch sinh thái Mường Thanh. 

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2025 sẽ còn phát triển tiếp 2 dự án sân golf: 

Sân golf được đầu tư bởi tập đoàn FLC Group với mức kinh phí lên tới 1000 tỷ đồng. Sân golf 18 lỗ, trên diện tích khoảng 88,6 ha thuộc quần thể sinh thái huyện Nghi Lộc,. 

Sân golf được đầu tư bởi tập đoàn Vin Group thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, sân 18 lỗ với diện tích 86ha. 

Xem thêm...

Mường Thanh Golf Club là sân golf 18 hố thuộc khu du lịch sinh thái Mường Thanh, do Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đầu tư tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Diện tích 287,38 ha, trong đó diện tích xây dựng sân golf gần 70ha, chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2019.

Sân golf rất chú trong trong việc chăm sóc, đầu tư các loại cỏ, đặc biệt tạo điểm nhấn cho sân golf loại cỏ Lau giống Mỹ. Việc bổ sung sân golf 18 hố góp phần hoàn chỉnh hơn tạo chuỗi các dịch vụ vui chơi giải trí của dự án Khu du lịch sinh thái Mường Thanh. 

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2025 sẽ còn phát triển tiếp 2 dự án sân golf: 

Sân golf được đầu tư bởi tập đoàn FLC Group với mức kinh phí lên tới 1000 tỷ đồng. Sân golf 18 lỗ, trên diện tích khoảng 88,6 ha thuộc quần thể sinh thái huyện Nghi Lộc,. 

Sân golf được đầu tư bởi tập đoàn Vin Group thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, sân 18 lỗ với diện tích 86ha. 

Ẩn...
T6
Cao:25℃
Thấp:22℃
T7
Cao:26℃
Thấp:22℃
CN
Cao:28℃
Thấp:23℃
T2
Cao:28℃
Thấp:23℃
T3
Cao:26℃
Thấp:22℃
T4
Cao:26℃
Thấp:21℃
T5
Cao:24℃
Thấp:21℃

Xếp hạng

7.5 /
Tốt 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 9 1
Caddie 8 1
Vị trí 5 1
Giá 9 1
Phong cảnh 7 1
Cơ sở vật chất 7 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận
Tốt
đạt
Sân golf hơi khó tìm
Hot deal
06:40
850.000 VND
1.000.000 VND
06:48
850.000 VND
1.000.000 VND
06:56
850.000 VND
1.000.000 VND
Tee-time Sáng
06:40
850.000VND
18
4
06:48
850.000VND
18
4
06:56
850.000VND
18
4
07:04
850.000VND
18
4
07:12
850.000VND
18
4
07:20
850.000VND
18
4
07:28
850.000VND
18
4
07:36
850.000VND
18
4
07:44
850.000VND
18
4
07:52
850.000VND
18
4
08:00
850.000VND
18
4
08:08
850.000VND
18
4
08:16
850.000VND
18
4
08:24
850.000VND
18
4
08:32
850.000VND
18
4
08:40
850.000VND
18
4
08:48
850.000VND
18
4
08:56
850.000VND
18
4
09:04
850.000VND
18
4
09:12
850.000VND
18
4
09:20
850.000VND
18
4
09:28
850.000VND
18
4
09:36
850.000VND
18
4
09:44
850.000VND
18
4
09:52
850.000VND
18
4
10:00
850.000VND
18
4
Tee-time Chiều
10:00
850.000VND
18
4
10:08
850.000VND
18
4
10:16
850.000VND
18
4
10:24
850.000VND
18
4
10:32
850.000VND
18
4
10:40
850.000VND
18
4
10:48
850.000VND
18
4
10:56
850.000VND
18
4
11:04
850.000VND
18
4
11:12
850.000VND
18
4
11:20
850.000VND
18
4
11:28
850.000VND
18
4
11:36
850.000VND
18
4
11:44
850.000VND
18
4
11:52
850.000VND
18
4
12:00
850.000VND
18
4
12:08
850.000VND
18
4
12:16
850.000VND
18
4
12:24
850.000VND
18
4
12:32
850.000VND
18
4
12:40
850.000VND
18
4
12:48
850.000VND
18
4
12:56
850.000VND
18
4
Tee-time Đèn
13:00
850.000VND
18
4
13:08
850.000VND
18
4
13:16
850.000VND
18
4
13:24
850.000VND
18
4
13:32
850.000VND
18
4
13:40
850.000VND
18
4
13:48
850.000VND
18
4
13:56
850.000VND
18
4
14:04
850.000VND
18
4
14:12
850.000VND
18
4
14:20
850.000VND
18
4
14:28
850.000VND
18
4
14:36
850.000VND
18
4
14:44
850.000VND
18
4
14:52
850.000VND
18
4
15:00
850.000VND
18
4
15:08
850.000VND
18
4
15:16
850.000VND
18
4
15:24
850.000VND
18
4
15:32
850.000VND
18
4
15:40
850.000VND
18
4
15:48
850.000VND
18
4
15:56
850.000VND
18
4
16:04
850.000VND
18
4
16:12
850.000VND
18
4
16:20
850.000VND
18
4
16:28
850.000VND
18
4
16:36
850.000VND
18
4
16:44
850.000VND
18
4
16:52
850.000VND
18
4
17:00
850.000VND
18
4
T6
Cao:25℃
Thấp:22℃
T7
Cao:26℃
Thấp:22℃
CN
Cao:28℃
Thấp:23℃
T2
Cao:28℃
Thấp:23℃
T3
Cao:26℃
Thấp:22℃
T4
Cao:26℃
Thấp:21℃
T5
Cao:24℃
Thấp:21℃

Xếp hạng

7.5 /
Tốt 1 Đánh giá
Tiêu chí Điểm trung bình Số lượng xếp hạng
Green 9 1
Caddie 8 1
Vị trí 5 1
Giá 9 1
Phong cảnh 7 1
Cơ sở vật chất 7 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Đăng nhập để đánh giá và bình luận!
Bài bình luận
Tốt
đạt
Sân golf hơi khó tìm

Sân golf lân cận