Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
850.000 VND
1.000.000 VND
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
1.100.000 VND
1.100.000 VND
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
1.250.000 VND
1.600.000 VND
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
1.300.000 VND
1.750.000 VND
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
1.300.000 VND
1.650.000 VND
Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam ( sân Hoàng Gia, sân Yên Thắng )
1.300.000 VND
1.700.000 VND
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
1.500.000 VND
2.500.000 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
1.350.000 VND
1.450.000 VND
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
1.450.000 VND
2.000.000 VND
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
1.500.000 VND
1.900.000 VND
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
1.550.000 VND
2.650.000 VND
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
1.555.000 VND
1.555.000 VND
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
1.600.000 VND
1.600.000 VND
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
1.650.000 VND
1.765.000 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
1.650.000 VND
1.900.000 VND
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
1.650.000 VND
1.650.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
1.980.000 VND
1.980.000 VND
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
2.000.000 VND
2.000.000 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
2.500.000 VND
2.500.000 VND
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
2.750.000 VND
3.800.000 VND
21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
0 VND
0 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Flamingo Golf Club)
760.000 VND
760.000 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
1.350.000 VND
1.450.000 VND
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
1.980.000 VND
1.980.000 VND
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
1.555.000 VND
1.555.000 VND
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
2.000.000 VND
2.000.000 VND
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
1.500.000 VND
2.500.000 VND
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
1.300.000 VND
1.750.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
2.750.000 VND
3.800.000 VND
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
1.650.000 VND
1.650.000 VND
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
1.500.000 VND
1.900.000 VND
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
1.600.000 VND
1.600.000 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
1.650.000 VND
1.900.000 VND
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
1.450.000 VND
2.000.000 VND
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
1.300.000 VND
1.650.000 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
2.500.000 VND
2.500.000 VND
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
1.100.000 VND
1.100.000 VND
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
1.550.000 VND
2.650.000 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
1.350.000 VND
1.450.000 VND
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
1.250.000 VND
1.600.000 VND
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
1.555.000 VND
1.555.000 VND
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
1.300.000 VND
1.650.000 VND
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
1.550.000 VND
2.650.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
850.000 VND
1.000.000 VND
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
2.000.000 VND
2.000.000 VND
Đô Thị Nam Vĩnh yên, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc ( Heron Lake Golf Club, sân Đầm Vạc )
1.300.000 VND
1.750.000 VND
Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
1.550.000 VND
2.650.000 VND
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
1.450.000 VND
2.000.000 VND
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ( Long Bien Golf Club )
2.000.000 VND
2.000.000 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Flamingo Golf Club)
760.000 VND
760.000 VND
Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng ( Sông Giá Golf Club )
1.100.000 VND
1.100.000 VND
Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
2.750.000 VND
3.800.000 VND
Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc ( Đại Lải Golf Club )
1.350.000 VND
1.450.000 VND
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng ( sân Đồ Sơn )
1.650.000 VND
1.650.000 VND
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình ( Tràng An Golf Club)
0 VND
0 VND
Đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ( FLC Hạ Long )
1.500.000 VND
2.500.000 VND
Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương
1.500.000 VND
1.900.000 VND
Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam ( sân Sóc Sơn )
1.980.000 VND
1.980.000 VND
Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( Hà Nội Golf Club, sân Minh Trí )
1.555.000 VND
1.555.000 VND
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
1.650.000 VND
1.765.000 VND
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
0 VND
0 VND
Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình ( sân Lương Sơn )
0 VND
0 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Sky )
1.650.000 VND
1.900.000 VND
Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội ( sân Lake )
2.500.000 VND
2.500.000 VND
Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Lakeside, sân Đồng Mô Lakeside )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club Mountain, sân Đồng Mô Moutain )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam ( BRG King's Island Golf Club King Course, sân Đồng Mô King Course )
1.850.000 VND
2.050.000 VND
21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
0 VND
0 VND
Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
1.300.000 VND
1.650.000 VND
Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
1.250.000 VND
1.600.000 VND
Kỳ Sơn, Hòa Bình ( sân Geleximco Hòa Bình )
1.400.000 VND
1.550.000 VND
Tràng Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh
1.600.000 VND
1.600.000 VND
Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam ( sân Hoàng Gia, sân Yên Thắng )
1.300.000 VND
1.700.000 VND
Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
850.000 VND
1.000.000 VND