Tháng 11
14
Thứ năm

Giải golf 2

Hạn đăng kí
Địa điểm tổ chức
Đối tượng tham dự
Số lượng tham gia
  • Lịch thi đấu
  • Thể thức thi đấu
  • Giải thưởng
  • Nhà tài trợ
  • Liên hệ

Lịch thi đấu

THỂ THỨC THI ĐẤU

BẢNG ĐẤU

Giải thường

Nhà bảo trợ