Tags: FLC Ha Long Bay Golf Club

12 08 2020
combo 2 sân alegolf

Chơi golf 2 sân với giá chỉ từ 2.850.000đ - Combo chỉ dành cho Hội viên (HV) Alegolf
Thời hạn sử dụng combo: 1 tháng kể từ ngày thanh toán
Hội viên đặt & thanh toán luôn để được sử dụng combo (Áp dụng đến 31/8/2020)

02 07 2020
combo 2 sân alegolf

Chơi golf 2 sân với giá chỉ từ 2.750.000đ - Combo chỉ dành cho Hội viên (HV) Alegolf
Thời hạn sử dụng combo: 1 tháng kể từ ngày thanh toán
Hội viên đặt & thanh toán luôn để được sử dụng combo (Áp dụng đến 30/7/2020)

26 03 2020
24 03 2020
26 02 2020

Mid-day 24/2, the FLCHomes Tournament 2020 officially opened at FLC Golf Club Ha Long - The golf course is considered to be a wonder standing in the middle of a wonder. The tournament lasts 7 days from February 24 to March 1. This is the 2nd largest golf tournament held since the beginning of 2020 of FLC Group.

26 02 2020

Trưa ngày 24/2, giải đấu FLCHomes Tournament 2020 đã chính thức khai mạc tại FLC Golf Club Hạ Long - Sân golf được ví là kỳ quan đứng giữa kỳ quan. Giải đấu kéo dài suốt 7 ngày từ 24/2 đến 1/3. Đây là giải golf lớn thứ 2 được tổ chức từ đầu năm 2020 của tập đoàn FLC.

Tin tức nổi bật

danh sách sân golf ưu đãi Alegolf
bảng giá giờ đèn sân golf