*Lưu ý: Số tiền thanh toán bao gồm phụ phí khi sử dụng cổng thanh toán online. Phụ phí được tính như sau:

THẺ QUỐC TẾ (VISA, Master, JCB) phát hành trong nước Phụ phí là 3.300đ+2.7% trên tổng số tiền thanh toán.

THẺ NỘI ĐỊA ( Thẻ ATM, QRpay) Phụ phí là 1.760đ +1% trên tổng số tiền thanh toán

Tiếng Việt