Twin Doves Golf Club

트윈 도브 골프 클럽은 남부 베트남에서 “회원 전용” 정책을 가진 최초의 멤버십 전용 골프장으로 개장했으며, 특권을 가진 회원의 요구사항을 충실히 이행하는 골프클럽으로 알려져 있습니다. 골프클럽의 시설은 국내를 너머 세계적인 수준의 서비스를 제공합니다.

빈증의 165 헥타르에 이르는 면적에 P+Z Development에 의해 27홀의 국제 표준 골프 코스로 설계되었습니다. 이 설계회사는 베트남에서 여러 훌륭한 코스를 설계한 경험이 있는 회사로서 선정되었습니다. 코스를 설계하면서 넓은 로커 공간을 가진 클럽하우스, 레스토랑과 연회장 시설 등도 포함시켰습니다. 또한  프로젝트에는 페어웨이 빌라, 서비스 아파트, 레크리에이션 시설과 컨퍼런스 센터를 포함하는 호텔, 국제학교도 같이 건설되었습니다.

트윈 도브 골프클럽의 대표는 멤버와 게스트 모두 5성급의 수준높은 시설에서 최고의 개인화 서비스를 제공받게 된다는 점을 강조하고 있습니다

Read more...

트윈 도브 골프 클럽은 남부 베트남에서 “회원 전용” 정책을 가진 최초의 멤버십 전용 골프장으로 개장했으며, 특권을 가진 회원의 요구사항을 충실히 이행하는 골프클럽으로 알려져 있습니다. 골프클럽의 시설은 국내를 너머 세계적인 수준의 서비스를 제공합니다.

빈증의 165 헥타르에 이르는 면적에 P+Z Development에 의해 27홀의 국제 표준 골프 코스로 설계되었습니다. 이 설계회사는 베트남에서 여러 훌륭한 코스를 설계한 경험이 있는 회사로서 선정되었습니다. 코스를 설계하면서 넓은 로커 공간을 가진 클럽하우스, 레스토랑과 연회장 시설 등도 포함시켰습니다. 또한  프로젝트에는 페어웨이 빌라, 서비스 아파트, 레크리에이션 시설과 컨퍼런스 센터를 포함하는 호텔, 국제학교도 같이 건설되었습니다.

트윈 도브 골프클럽의 대표는 멤버와 게스트 모두 5성급의 수준높은 시설에서 최고의 개인화 서비스를 제공받게 된다는 점을 강조하고 있습니다

Hide...

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장